Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2001

RadioSphere – teknik som gör ditt Internet mobilt

Satsningen RadioSphere lanseras nu inom Mäkitalo Research Centre på Luleå tekniska universitet. RadioSphere är en sammanhållande satsning med syfte att göra ditt Internet mobilt med ett kraftigt förbättrat pris per prestanda, vilket kommer att revolutionera användningen av trådlös access.

Satsningen kombinerar ett antal trender:

· Ny prisbillig konsumentelektronik för trådlös access till nätverk.
· Den kraftiga svenska satsningen på bredbands-internet till alla svenska hem.
· Att den typiska prismodellen för sådant Internet är fast pris.
· Utbyggnaden av markbaserad digital-TV
· Små, kraftfulla handdatorer som dessutom förväntas sjunka i pris.

– Människor i allmänhet, och ungdomar i synnerhet, har till stor grad vant sig vid Internet och de tjänster som därmed finns tillgängliga och kommer snart kräva dessa möjligheter även när man är ute och rör sig, säger Mats Eriksson, verksamhetsansvarig för Mäkitalo Research Centre.

I projektet kombineras forskningsarbete på Luleå tekniska universitet med industrisatsningar från ett stort antal industriföretag. Dessutom avses en större storskalig provplats byggas upp där teknik kan provas ihop med användare och innehållsleverantörer.

Ett första steg i denna provplats är nu färdig i och med att ett s.k WLAN-nät byggts i centrala Luleå, inne i WasaCity köpcentrum samt på universitetets campusområde. Nätet har satts upp i samarbete med Luleå Energi och nyttjar därmed det höghastighetsfibernät som Luleå Energi driver.

I provnätet kommer flera innovativa applikationer från eStreet och Arena-programmen att provas såväl som redan tillgängliga Internet-applikationer.

– För att göra denna vision möjlig behövs ny teknik som idag varken finns eller är under utveckling. Bandbredden i existerande eller planerade trådlösa nät behöver ökas, den trådlösa accessen måste göras med konsumentelektronik och i större utsträckning drivas av mindre aktörer som bensinstationer, restauranger och liknande, säger Dick Schefström, forskningsstrateg bakom RadioSphere.

I forskningsarbetet ingår bl.a. att göra Internet-protokollet kapabelt att hantera rörliga IP-adresser, att utveckla ny teknik som gör det möjligt att enklare autenticera användare när man kopplar upp sig tillfälligt samt att integrera och möjliggöra användningen av digital-TV för transport av högkvalitetsmedia.

– Samhället och dess innevånare behöver teknik och affärsmodeller som gör att marginalanvändningen av trådlös access till Internet inte kostar just någonting. Att basera trådlösheten på ett fast prissatt bredbandigt Internet ger oss möjligheter till en infrastruktur där dom rörliga kostnaderna minimeras, säger Dick Schefström.

– I Luleå har vi unika möjligheter till framsynt forskning och utveckling inom trådlös teknik genom närhet till universitetet och viktiga industriparter. Satsningen bygger på det fantastiskt fina samarbete som finns i regionen tvärs över organisationsgränserna. Dessutom har vi i Luleå en redan långt gången och fortsatt expansiv utbyggnad av bredbandigt Internet, säger Mats Eriksson.

RadioSphere-satsningen lanseras av Mäkitalo Research Centre inom CDT, Centrum för Distansöverbryggande Teknik i Luleå. Parterna bakom Mäkitalo Research Center är Telia, Ericsson, Frontec, Teracom och Luleå tekniska universitet.

Upplysningar: Mats Eriksson, Mäkitalo Research Centre, tel 070-655 36 22
e-post: mats.eriksson@cdt.luth.se
http://www.makitaloresearch.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera