Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2001

Kallpastörisering med elektriska fält

Bättre designade processer för pastörisering av flytande livsmedel gör att mikroorganismer oskadliggörs samtidigt som kvaliteten bibehålls på en hög nivå. Martin Lindgren har i sin doktorsavhandling vid Chalmers tagit fram datormodeller som beskriver och optimerar en process där livsmedelbehandlas med pulsade elektriska fält.

När man värmebehandlar livsmedel för att döda skadliga mikroorganismer och öka hållbarhetstiden, så påverkas och försämras även livsmedlets kvalitet som till exempel
smak och färg. Detta har orsakat ett ökat intresse för icke-termiska konserveringstekniker, vilka inte använder värme.

Pulsade elektriska fält är en mycket snabb icke-termisk teknik för att oskadliggöra,inaktivera, mikroorganismer. Man utsätter livsmedlet för ett litet antal mycket korta
men starka elektriska pulser. Tekniken är främst avsedd för flytande livsmedel i en kontinuerlig process, till exempel vid produktion av färska bär- och fruktjuicer för att
öka hållbarhetstiden utan att försämra produkten.

Mikroorganismerna dör på grund av att pulserna slår hål i deras cellmembran. Olika mikroorganismer inaktiveras vid olika värden på processparametrarna elektriskt fält,
pulslängd och antal pulser. Martin Lindgren har modellerat inaktiveringen beroende på dessa parametrar för ett par olika mikroorganismer. Han har även modellerat det
elektriska fältet i kontinuerliga behandlingskammare. Temperaturökningen varierar i olika delar av flödet, och i vissa extrema fall kan den övergå gränsvärden för att
klassas som icke-termisk, vilket går att undvika med en bättre design av behandlingskammaren. Martin Lindgren har därför också arbetat med att optimera behandlingskammarens design med avseende på temperaturökning och genomflöde.

Den sista delen av avhandlingen går ut på att ta fram ett par metoder som är behjälpliga i letandet efter effekter på biologiskt material som kan härledas till elektromagnetisk strålning från bland annat kraftledningar. Magnetfältsstyrkan i vissa delar av Göteborg har kartlagts. Dessutom har en jämförelse gjorts mellan studier där levande celler har utsatts för magnetfält.

Magnus Lindgren är anställd vid SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik och har arbetat som industridoktorand vid Avdelningen för elektromagnetik på
Chalmers.

Avhandlingen “Pulsed Electric Field Food Treatment and Low Frequency Bioelectromagnetics” försvarades vid en offentlig disputation den 8 juni på Chalmers.

För mer information kontakta:
Martin Lindgren, SIK, tel 031-3351320, marlin@elmagn.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera