Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 juni 2001

Analys av antenner

I takt med ökningen av den trådlösa kommunikationen blir antalet antenner allt fler, och allt mer dolda. Detta ställer krav på antennernas funktion. En nyavhandling vid Chalmers analyserar olika slags antenner och presenterar numeriska tekniker för att studera deras egenskaper.

Mobila och trådlösa kommunikationssystem har blivit en del av vår vardag. Antenner finns överallt, på tak, på bilar och i våra händer. Den massiva ökningen av
användningen av mobil kommunikation gör det viktigt att antennerna fungerar bra. I framtiden är det önskvärt att integrera antennerna i existerande strukturer som till
exempel bilar och byggnader, av estetiska skäl, så att de inte skall bli så synliga i exempelvis stadsmiljöer. Då behövs nya numeriska tekniker som kan analysera antenner
med omliggande struktur.

Silvia Raffaelli har i sin avhandling tagit fram programvara för att analysera bland annat mikrostrip – antennelement som är placerade i antingen plana eller
cirkulär-cylindriska strukturer, såkallade konforma antenner. Strukturerna kan bestå av flera lager av olika material. I analysen behandlas olika typer av strukturer, också sådana som används för att förbättra strålningsegenskaperna såsom till exempel korrugerade metallytor, metallstrimlor och andra metallmönster. Till exempel kan sådana ytor och mönster användas för att i största möjliga utsträckning rikta antennens strålning dit man önskar, och minimera den i oönskade riktningar.

De numeriska resultaten har validerats mot mätningar på egna antennmodeller.

Avhandlingen “Analysis of Conformal Antennas and Periodic Structures” försvaradess den 15 juni vid en offentlig disputation på Chalmers i Göteborg.

För mer information kontakta:
Silvia Raffaelli, Institutionen för elektromagnetik,
tel 031-772 19 33, silviar@elmagn.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera