Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juni 2001

SKI till regeringen:KBS-3-metoden är mest realistisk SKB:s program uppfyller kraven

Statens kärnkraftinspektion, SKI, konstaterar i ett yttrande till regeringen att aktiebolaget Svensk Kärnbränslehantering SKB:s redovisning av sitt Forsknings- Utvecklings- och Demonstrationsprogram FUD-98 med kompletteringar i allt väsentligt uppfyller kraven som ställs såväl i fråga om metodval, platsval och platsundersökningsprogram.

Pressmeddelande 2001-06-19
KBS-3-metoden är mest realistisk
SKB:s program uppfyller kraven

Statens kärnkraftinspektion, SKI, konstaterar i ett yttrande till regeringen att aktiebolaget Svensk Kärnbränslehantering SKB:s redovisning av sitt Forsknings- Utvecklings- och Demonstrationsprogram FUD-98 med kompletteringar i allt väsentligt uppfyller kraven som ställs såväl i fråga om metodval, platsval och platsundersökningsprogram.

SKI delar många remissinstansers bedömning att det behövs ett tydligt nationellt ställningstagande till KBS-3-metoden innan man går vidare med platsundersökningar. SKI föreslår därför att regeringen nu konstaterar att KBS-3-metoden är den lämpligaste och enda realistiska planeringsförutsättningen inför kommande platsundersökningar och att SKB:s redovisningar uppfyller kraven på ett tydligt platsundersökningsprogram.

Ett positivt ställningstagande till metoden skall inte ses som ett slutgiltigt godkännande utan som ett led i den stegvisa prövningsprocessen. Nästa steg blir då tillståndsprövning för inkapslingsanläggning och slutförvar.

Enligt SKI bör regeringen ställa som villkor att en förnyad redovisning av säkerhets- och systemanalys för KBS-3-metoden lämnas efter att den första fasen av platsundersökningar genomförts.

SKI är positivt till att SKB önskar börja provborrningar i Tierp, Östhammar och Oskarshamn. Dock bör Hultsfred enligt SKI inte uteslutas som slutförvarskommun förrän frågor kring in- och utströmning och djup till salt grundvatten utretts ytterligare.

Miljöorganisationer och opinionsgrupper har framfört önskemål om resurser för egen verksamhet.
SKI upprepar den tidigare framförda synpunkten att det vore angeläget med ett ställningstagande från regeringen om särskilt stöd bör ges till miljöorganisationerna.

SKI har vid sammanställningen av sin bedömning tagit hjälp av ett 60-tal remissinstanser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera