Artikel från Uppsala universitet
18 juni 2001

Telemedicinkonferens öppnas av socialministern

I dag inledde socialminister Lars Engqvist den sjätteinternationella konferensen i telemedicin som äger rum i Uppsala under fyra dagar. Konferensen samlar drygt 280 deltagare och några av världens ledande experter kommer att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv.

Telemedicin i dess vida bemärkelse innebär att man inom sjukvården utnyttjar elektronisk kommunikation för patientrådgivning, bedömning, övervakning och specialistkonsultationer. Läkare och annan sjukvårdspersonal kan söka stöd för diagnosticering och behandling i princip var som helst i världen. Telemedicin väntas få stor betydelse för sjukvårdens framtida organisation. Man kan bygga ut primärvården, behålla små sjukhus och omorganisera de stora sjukhusen till viktiga kunskapscentra. Därigenom kan kvaliteten höjas och vårdtiderna förkortas samtidigt som man sparar in på patienternas och sjukvårdspersonalens reskostnader Ett annat mål som kan uppnås är en kvalitativt bättre vård och
omsorg.
Konferensen i Uppsala samlar en rad av världens ledande
specialister på telemedicin. Bland andra medverkar Steinar Pedersen, ordförande i International Society for Telemedicine, och Rashid Bashshur,ordförande i American Telemedicine Association. Peter Buxton, command surgeon i brittiska flottan kommer att tala om telemedicin som ett verktyg för en global utjämning av sjukvårdsresurserna. Orvill Adams från Världshälsoorganisationen medverkar med ett perspektiv på hur telemedicin kan utveckla sjukvården. Internationellt välkänd är också Richard Stallman, som arbetar för att mjukvara över nätet ska vara en fri tillgång. Laurel Simmons är en känd representant för “patienten på nätet”. Konferensen inleddes alltså av socialminister Lars Engqvist,som talade om
telemedicinens betydelse för den svenska sjukvården.

Huvudarrangör är Centrum för telemedicin vid Uppsala universitet i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Konferensen äger rum i Universitetshuset (strax ovanför domkyrkan).

Journalister är välkomna att ta del av hela eller delar av konferense.¨Kontakta konferenssekreteriatet i
Universitetshusets hall vid ankomsten.
Kontaktperson är Tia Eriksson 0730-23 84 32.

Programmet i sin helhet kan hämtas på adress www.telemedicine2001.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera