Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 juni 2001

Snöman ny sorts hedersdoktor i Luleå

Förnämliga företrädare för mineral, musik och is-turism har utsetts till nya hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet.Nytt för i år är att en av hedersdoktorerna – företagaren Yngve Bergqvist, Ishotellet i Jukkasjärvi – utsetts gemensamt av båda fakulteterna.


De båda fakulteterna har nu utsett nya hedersdoktorer som ska promoveras i november. För att understryka universitetets nya satsning på gränsöverskridande samarbete inom såväl utbildning som forskning, har de båda fakulteterna för första gången beslutat utse en gemensam hedersdoktor.

De tre hedersdoktorerna, med motiveringar, är följande:

Douglas W Fuerstenau utses av den tekniska fakulteten till hedersdoktor för enastående insatser inom mineralteknisk forskning och utveckling under många år. Douglas W Fuerstenau har verkat som inspiratör för universitetets mineraltekniska forskning och har vid flera tillfällen besökt universitetet.

Bruce Swedien utses av den filosofiska fakulteten till hedersdoktor för sitt innovativa arbete inom ljudtekniken och för sitt engage-mang för den ljudtekniska verksamheten vid Luleå tekniska universitet.

Yngve Bergqvist utses gemensamt av de tekniska och filosofiska fakulteterna till hedersdoktor för att ha utvecklat Ishotellet i Jukkasjärvi till en unik turistattraktion med internationell dragningskraft av ovärderlig betydelse för hela regionen.

Personbeskrivningar:

Douglas W Fuerstenau är född 1928 och har avlagt doktorsexamen i mineral-teknik vid MIT i USA 1953. Han har i mer än 30 år främst varit verksam som professor i mineralteknik vid University of California at Berkeley och har även efter sin pensionering 1994 fortsatt sitt framgångsrika arbete.

Fuerstenau är sannolikt världens mest kända forskare inom mineralteknik och flitigt anlitad som föreläsare vid vetenskapliga konferenser. Han har vid sidan av sin forskning varit mycket aktiv i olika kommittéer inom det mineraltekniska området, som redaktör för viktiga vetenskapliga tidskrifter och inom näringslivet, bl a som styrelseledamot i gruvföretaget Homestake och som konsult.

Fuerstenau har framför allt arbetat med ytkemiska fenomen och där haft en central roll vid utforskandet av grundläggande fenomen i gränsytan mineral/lösning. Hans arbete har funnit viktiga tillämpningar inom flotation av sulfidmineral, silikatmineral, saltmineral och kol. Han har också gjort utomordentliga insatser beträffande mekanisk nedbrytning av mineral och bergarter samt inom agglomereringstekniken.

Douglas W Fuerstenau har i sin verksamhet handlett 58 personer till doktorsexamen. Flera av dessa är nu mycket framstående forskare i mineralteknik. Hans arbete har också resulterat i ca 400 vetenskapliga artiklar.

Bruce Swedien är född i Minneapolis, USA, på 30-talet men har sina rötter i Stöde, när Sundsvall, där hans farfar bodde innan han emigrerade till Amerika. Han har sedan ungdomsåren arbetat med inspelning och har, efter att som ung ha utbildat sig inom elektronik och musik, sedan 50-talet gjort mängder med musikproduk- tioner. Han är sedan länge etablerad som en av världens bästa och mest kända ljudingenjörer inom musikindustrin.

Swedien har producerat musikinspelningar tillsammans med många kända artister. Några exempel är Count Basie, Duke Ellington, Michael Jackson och Chicagos symfoniorkester. Under sin tid som ljudingenjör har han hunnit få fem Grammy för världens bästa musikinspelningar, senast med Quincy Jones och CD-produktionen Jook Joint.

Under 1970-talet var Bruce Swedien den ljudingenjör i USA som stod för en stor del av utvecklingen av nya arbetsmetoder i inspelningsindustrin. Han uppfann ett system som han kallde för “Acousonic Recording Process” med upp till 264 ljudkanaler där alla musikinstrument var inspelade i stereo.

Swedien är också en mycket skicklig pedagog och har sedan han startade sina masterklasser vid UCLA på 70-talet också undervisat ljudingenjörer på många andra platser. Han har också gjort instruktionsfilmer och -material i inspelningsteknik på video och för Internet.

Bruce Swedien har i uppbyggnadsskedet under 90-talet fungerat som mentor för ljudingenjörsutbildningen vid Luleå tekniska universitet. Han har vid flera tillfällen besökt universitetet och undervisat både studenter och yrkesverk- samma ljudingenjörer från övriga norden.

Yngve Bergqvist är 53 år och verksam som egen företagare. Han har under en tioårsperiod utvecklat Ishotellet i Jukkasjärvi från en liten igloo på ca 50 kvadratmeter till dagens Ishotell som förutom sviter och rum för ca 100 gäster också inrymmer iskyrka, isskulpturer och isbar. Kunskapen och idéerna för hur snö och is kan användas, både som byggmaterial och som konstnärlig utsmyckning, har hela tiden ökat och Ishotellet har för varje år utvecklats och förändrats.

Ishotellet är internationellt välkänt och många av gästerna kommer från andra delar av världen. Det är också medialt intressant och många reportage och filminspelningar görs därifrån. Den uppmärksamhet som Ishotellet medfört är ovärderlig, inte bara för Jukkasjärvi utan för hela Norrbotten. Yngve Bergqvist har med Ishotellet bevisat att kombinationen snö, mörker och kyla är en viktig naturtillgång i turistindustrin.

De tre nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets promotionshögtid som i år hålls lördagen den 10 november i Luleå domkyrka.

Upplysningar: Erik Höglund, dekanus teknisk fakultet, 070-529 12 15, Inger Bergström, prodekanus filosofisk fakultet, 0920-914 26, 070-666 14 26, eller Jan Nyberg, pressansvarig, 0920-916 21, 070-672 0111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera