Artikel från Örebro universitet
12 juni 2001

Mats Dahlkvist ny professor vid Örebro universitet

Mats Dahlkvist är ny professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han kommer att arbeta med forskarutbildning i statskunskap samt egen forskning.

Hans övergripande forskningsintresse rör vetenskapsteori och möjligheten av en generell samhällsteori. Därmed studerar han den vetenskapliga grunden för ämnen som sociologi, nationalekonomi, statskunskap och historia. Ett annat forskningsintresse är politisk teori och politisk idéhistoria, främst socialism och liberalism samt demokratiteori. Mats Dahlkvist forskar också om svensk politik och politisk historia, särskilt den svenska modellen och socialdemokratins idéutveckling.

Mats Dahlkvist disputerade 1979 i Uppsala på en avhandling om vetenskapsteori och samhällsteori hos Karl Marx. Han har även arbetat vid universiteten i Göteborg och Karlstad. Vid Göteborgs universitet verkade Mats Dahlkvist som forskarutbildare och har hittills fört fram 12 doktorer till examen. I Karlstad var Mats Dahlkvist dels ämnesföreträdare i statskunskap, dels prodekanus med uppgift att bygga upp forskning och forskarutbildning vid det blivande universitetet.

För mer information, kontakta Mats Dahlkvist, tfn 019-30 10 50.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera