Tema

Svenska mikrorobotar i Discovery

I höst ska små guldglänsande mikrorobotar från Linköpings universitet kunna beskådas i den amerikanska TV-kanalen Discovery. Mikrorobotarna är så små att de inte är synliga för blotta ögat utan bara kan ses genom mikroskop: en enskild robot är mindre än punkten i slutet av denna mening!

Mikrorobotarna, som är uppbyggda av guld och ledande polymerer, har utvecklats av ett forskarlag vid institutionen för fysik och mätteknik. De styrs med hjälp av mycket svaga elektriska spänningar, som när de släpps på får den ledande polymeren att utvidga sig och ”böja upp sig”.

En av dem som stått för utvecklingen, Edwin Jager, disputerade nyligen på en avhandling där han beskriver utvecklingen av de små verktygen. Han har nyligen också visat dem för en reportagegrupp från Discovery, där de ska ingå i ett program med arbetsnamnet The 21st Century of Medicine – Smart Tools. Även ett TV-team från Korea Broadcasting Systems har gjort ett inslag om mikrorobotarna.

Edwin Jager och hans handledare professorerna Olle Inganäs och Ingemar Lundström har utvecklat tre olika mikroverktyg. Ett av verktygen är en robotarm som är försedd med tre ”gripklor” och flera leder, och som kan både gripa, vrida, lyfta och flytta något minimalt objekt. Verktyg nr 2 består av en låda med ett ”lock”, som kan stänga in exempelvis en cell för undersökning. Verktyg nr 3, som är under utveckling, har en rörlig arm som kan bearbeta enstaka celler.

Mikrorobotarna kan få stor betydelse inom bland annat mikrokirurgin. Man kan tänka sig mikrorobotverktyg som håller avslitna nervändar fixerade så att de växer samman av sig själva utan att behöva sys ihop. De skulle också kunna användas som klämmor när kirurgen syr ihop små blodkärl, och för att vidga förträngda blodkärl. Linköpingsforskarna har bildat företaget Micromuscle (www.micromuscle.com) för att utveckla sådana tillämpningar.

Edwin Jagers avhandling heter Microsystems based on polypyrrole microactuators. Microrobots and cell clinics. Edwin Jager träffas på tel 013-28 89 14 eller edjag@ifm.liu.se.
Mikrorobotarna kan beskådas i rörelse på webbsidan www.ifm.liu.se/biorgel. Klicka på ”research” och sedan på ”micromuscles”!

Svenska mikrorobotar i Discovery

 lästid ~ 1 min