Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2001

Central utställningslokal visar universitetsskatter

Lunds universitet får en centralt belägen utställningslokal där godbitarna från universitetets samlingar visas upp för allmänheten. Det blir inte tal om ytterligare personalminskningar och alla museiföremål ska stanna kvar i Lund.

Detta föreslår förre generaldirektören för Jordbruksverket Svante Englund i sin utredning om universitetsmuseernas ställning och organisation, som nu har överlämnats till rektor Boel Flodgren.

Utredaren slår fast att universitetet har ett långsiktigt ansvar för samlingarna och det kulturarv som de representerar. Detta hindrar dock inte att samlingarna bör hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt genom viss gallring och rationell magasinering.

Valda delar av föremålen flyttas till en central lokal där en professionell utställningskommissarie ordnar utställningar som är av intresse för allmänheten. Utställningsverksamheten föreslås omfatta en permanent del, en annan del för tillfälliga utställningar och en tredje del som visar upp universitetets “spjutspetsforskning”.

Resten av samlingarna ska magasineras till så låga kostnader som möjligt. Ett alternativ som nämns är Gastelyckan, där Historiska museet redan idag förvarar en del av sina föremål, men även tomma industrilokaler strax utanför Lund kan bli aktuella.

De historiska, zoologiska och botaniska samlingarna flyttar från sina nuvarande lokaler. Genom en samordnad förvaring vill man istället minska hyreskostnaderna och använda pengarna till registrering och vård av föremålen.

Antikmuseet, som idag är en del av klassiska institutionen på Sölvegatan 3, har fått en donation som täcker lokalhyran till och med år 2003. Under tiden kommer den klassiska institutionens språkämnen att flyttas till det nya Språkcentrum, som är under uppbyggnad, medan ämnet Antikens kultur- och samhällsliv flyttar till arkeologiska institutionen. Utredaren föreslår att de arkeologiska delarna av Antikmuseets samlingar överförs till det Historiska museet, medan gipsavgjutningarna kan knytas till Skissernas museum.

Kostnaden för den centrala utställningslokalen föreslås vila på hela universitetet och inte på de enskilda institutionerna. Däremot ska institutionerna stå för lokalhyrorna vid magasineringen. Genom att låta institutionerna själva betala denna kostnad hoppas man stimulera dem att gallra bland föremålen.

När alla museiföremålen flyttas, antingen till utställningslokalen eller till magasinering, ska de dataregistreras för att underlätta för dem som vill använda sig av föremålen i undervisningen eller i forskningssyfte. Med undantag för Historiska museets föremål finns den största delen av universitetets samlingar endast registrerade i manuella register.

En museinämnd med en externt rekryterad ordförande ska genomföra utredarens förslag, vilket beräknas ta minst ett år att verkställa.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera