Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2001

En epidemi av glutenintolerans

Fredagen den 8 juni försvarar Anneli Ivarsson, Umeå universitet, en avhandling om den epidemi av glutenintolerans som drabbade Sverige i mitten av 1980-talet, när förekomsten ökade från 1 per 1 000 födda till 4 per 1 000.

Celiaki, glutenintolerans, innebär en oförmåga att tåla mat som innehåller vete, råg eller korn. Avhandlingen visar att flertalet vuxna med glutenintolerans inte känner till sin sjukdom, med utebliven behandling och ohälsa som följd. Vid misstanke om glutenintolerans är det viktigt att diagnosen säkerställs genom en medicinsk utredning innan kosten ändras till att bli helt fri från gluten.

Sverige har haft en epidemi av glutenintolerans hos barn, som inte haft någon motsvarighet i andra delar av världen. I mitten av 1980-talet ökade inom bara något år förekomsten från 1 till 4 per 1 000 födda för att under de senaste åren åter minska till 1 per 1 000. Glutenintolerans drabbar dubbelt så många flickor som pojkar, och risken är störst för barn födda under sommarhalvåret.

Avhandlingen visar på möjligheter till förebyggande insatser. Risken att insjukna i glutenintolerans minskar om mjöl från vete, råg eller korn börjar ges till spädbarnet i små mängder medan amningen fortfarande pågår. Upprepade infektioner tidigt i livet ökar risken. Resultaten tyder på att även andra levnadsförhållanden påverkar om en individ insjuknar eller inte – och efterhand som dessa klarläggs kommer sannolikt möjligheterna till förebyggande insatser att öka.

Anneli Ivarsson är barnläkare vid Norrlands universitetssjukhus. Hon kan nås på tel 090 – 785 12 13 (arb), 090 – 12 74 48 (hem). E-post: Anneli.Ivarsson@epiph.umu.se

Avhandlingen har titeln On the Multifactorial Etiology of Celiac Disease – An Epidemiological Approach to the Swedish Epidemic. Svensk titel: Glutenintolerans har en multifaktoriell etiologi – En epidemiologisk analys av den svenska epidemin.
Disputationen äger rum kl 9.00, i sal E 04, Farmakologen, By 6E, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Carlo Catassi, Department of Pediatrics, University of Ancona, Italy.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera