Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 juni 2001

Fixering vid barnens ålder hindrar samarbete i skolan

Arbetslag med förskollärare, fritidspedagoger och lärare som samverkar har ansetts vara en av förutsättningarna för att främja barnens lärande i de yngre åldrarna. Men en ny avhandling visar att samverkan förhindras av en fixering vid barnens ålder.

Resultatet redovisas i avhandlingen “Från samverkan till integration. Arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar” av Ingmarie Munkhammar, vid Luleå tekniska universitet.

Genom att ta tillvara på de olika kompetenserna har de statliga intentionerna varit att höja kvaliteten och utveckla arbetssättet i skolan där nya förutsättningar för lärande skall skapas. I de statliga intentionerna har en uttalad vilja funnits att ett närmande bör ske mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg och att en helhetssyn ska skapas på barn, kunskap och lärande. Som ett led i detta överfördes därför förskola och skolbarnsomsorg till utbildningsdepartementet.

Sexårsverksamheten har bildat en egen skolform inom det offentliga skolväsendet, s k förskoleklass. För att öka förutsättningen för att nå dessa statliga mål skulle därför arbetslag etableras där förskollärare, lärare och fritidspedagoger samverkar.

Resultatet från en studie där arbetslag med förskollärare, lärare och fritidspedagoger har studerats under två år, visar att en allför stark fokusering på barnens ålder hindrar pedagogerna från att etablera och utveckla en samverkan. Det finns en uttalad och outtalad förväntan som låser fast pedagogerna vid olika åldrar, vilket gör att förskollärarens arbete styrs mot att fokuseras till sexåringarna och att lärarens arbete mera styrs in mot sju- och åttaåringarna.

Trots att en del arbetslag önskar fortsätta att utveckla samverkan under det andra året “tvingas” de att bryta samverkan, på grund av att organisationen styrs utifrån ett ålderstänkande, där förskolläraren anses vara bäst lämpad att ansvara för de nya sexåringarnas lärande.

I och med detta sker en tydlig uppdelning i arbetslagen där pedagogerna många gånger arbetar var för sig. En samverkan etableras därmed inte, såsom de statliga intentionerna förespråkar, med risk för att det inte sker någon utveckling av arbetssättet i skolan och därmed skapas inga nya förutsättningar för lärande.

Disputation sker lördagen den 9 juni, kl 13.00 i Aula Aurora, Luleå tekniska universitet. Opponent är professor Peder Haug, Högskolan i Volda, Norge, och ordförande är professor Tomas Kroksmark, Luleå tekniska universitet.

Ingmarie Munkhammar, 44, är förskollärare och har arbetat inom förskola, skola och även undervisat på gymnasiet och lärarutbildning. Hon har rötterna i Kiruna men är sedan 1980 bosatt i Luleå.

Upplysningar: Ingmarie Munkhammar, tel 0920-910 29, ingmarie.munkhammar@lh.luth.se eller Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111, jan.nyberg@adm.luth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera