Artikel från Vetenskapsrådet
31 maj 2001

Norge vill ifatt svensk biotekniksatsning: Stoltenberg möter Vetenskapsrådets Harriet Wallberg-Henri

I början på nästa vecka, tisdagen den 5 juni, träffar Norges statsminister Jens Stoltenberg det svenska Vetenskapsrådets huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin, Harriet Wallberg-Henriksson. Jens Stoltenberg vill veta mer om hur Sverige byggt upp och satsat på bioteknologi.

Mötet äger rum i Oslo under en större konferens “Bioteksamfunnet – hvor går vi?” om den nya biologins utveckling och vilka möjligheter denna har för Norge. Wallberg-Henriksson är med och inleder konferensen med ett föredrag där hon kommer att peka på flera förhållanden som skiljer Sverige och Norge åt.
– Kanske viktigast är den statliga finansieringen av bioteknikforskningen; i Sverige prioriterar vi forskarinitativ, ett s k bottom-up-system, medan finansiärerna i Norge valt att på förhand bestämma vilka områden som ska forskas på, konstaterar Harriet Wallberg-Henriksson.

Svenska forskare har många internationella kontakter, en stor del externa forskningsmedel och goda förbindelser med industrin. Sammantaget har detta och finansieringssystemet lett till att kvaliteten på svensk bioteknikforskning är mycket hög. Sverige är, näst Schweiz, det landet i världen sett i förhållande till befolkningen, där det skrivs flest forskningsartiklar om bioteknologi. Svenska forskare blir också ofta citerade av forskare i andra länder. Bara artiklar av forskare i USA, Nederländerna och Schweiz blir mer citerade.

Inbjudna talare till konferensen är framstående forskare och företrädare för forskningsområdet. Konferensen riktar sig till politiker, förvaltning, organisationer, FoU- miljöer och näringsliv i Norge. Statsminister Jens Stoltenberg deltar, liksom näringsminister Grete Knudsen och en rad andra centrala norska politiker. Omkring 400 deltagare kommer och konferensen kommer att bevakas stort av de norska medierna.

Ytterligare kommentarer kan fås av:
Harriet Wallberg-Henriksson
Huvudsekreterare, ämnesrådet för medicin,Vetenskapsrådet
08-546 44 274
Harriet.Wallberg-Henriksson@vr.se


_______________________________________
Kajsa Eriksson
Presschef/Head of Media Relations
Vetenskapsrådet/the Swedish Research Council
Postal address: SE-103 78 Stockholm, Sweden
Visiting address: Regeringsgatan 56, Stockholm, Sweden
Phone: +46-8-546 44 216
Mobile: +46-733-666 216
Facsimile: +46-8-546 44 210
E-mail: Kajsa.Eriksson@vr.se
Home page: www.vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera