Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 maj 2001

Presskonferens på Internet om Telemedicin

Telemedicin kan bli en kostnadseffektiv hjälp i framtidens sjukvård. Redan i dag används ny teknik i stor utsträckning inom vården för t.ex. diagnostik. Om de nya möjligheterna med IT i sjukvården handlar det den 31 maj, då arrangörerna bakom en internationell konferens i telemedicin i Uppsala inbjuder till ” virtuell” presskonferens.

Den sjätte internationella konferensen i telemedicin äger rum i Uppsala den 18-21 juni. Inför konferensen ordnar arrangörerna, Centrum för telemedicin vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala, en presskonferens som sänds på webben torsdagen den 31 maj kl. 11.00.

Telemedicin kommer att få stor betydelse för sjukvårdens framtida organisation och höja kompetens och kvalitet samtidigt som den kan spara kostnader. Vid konferensen den 18-21 juni kommer några av världens ledande experter att redovisa erfarenheter och framtidsperspektiv. Konferensen vänder sig också till personal, administratörer, politiker och företrädare för patientorganisationer inom den svenska sjukvården

Vid presskonferensen presenteras några exempel på hur telemedicin förändrar och används i dagens sjukvård. Sedan visas idéer på framtida användningar som kommer att påverka vård och omsorg. En panel av experter besvarar frågor.
Frågor till panelen kan lämnas i förväg på e-postadressen
bjorn-erik.erlandson@mta.uas.lul.se.
eller ställas under presskonferensen. För att delta i webbkonferensen, gå in på adress http://www.uas.se/

Journalister som vill delta i presskonferensen på plats kan infinna sig i konferensstudion, HPÖ, ingång 78-79 på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Ytterligare information genom Hans Kollberg, professor och ordförande i Centrum för telemedicin, 018-611 28 96 alt. 070 – 572 65 26, e-post Hans.Kollberg@ped.uas.lul.se eller
Björn-Erik Erlandson, chef för Medicinsk teknik, Akademiska sjukhuset,018-611 33 01, e-post Bjorn-Erik.Erlandson@mta.uas.lul.se

Konferensprogrammet i sin helhet kan hämtas på adress www.telemedicine2001.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera