Artikel från Stockholms universitet
25 maj 2001

Gymnasieskolans individuella program får kritik

Gymnasieskolans individuella program (IV) är ett resultat av den utbildningspolitiska ambitionen att ge alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning. Det individuella programmet är för närvarande föremål för granskning och debatt.

Elisabeth Hultqvist beskriver i sin avhandling som hon nyligen lagt fram vid Lärarhögskolan i Stockholm hur de “svaga” eleverna själva upplever mötet med IV. Resultaten ger en sammansatt bild av pedagogiken i IV-klasserna. Denna bygger på tanken om en individualiserad undervisning, dvs att undervisningen ska anpassas till de enskilda elevernas behov och intressen, och att en sådan målsättning bäst främjas i mindre grupper.

Ur det elevperspektiv som framträder i undersökningen ser det ofta annorlunda ut. Undervisningen ses av många som slapp och individualiseringen av pedagogiken framstår ofta som ett uttryck för en negativ särbehandling, dvs att man inte går i en “vanlig klass”. Elevernas kritik av det individuella programmet analyseras utifrån den engelske utbildningssociologen Basil Bernsteins kategorier “klassifikation” och “inramning”.

Elisabeth Hultqvist är utbildningssociolog och verksam som högskoleadjunkt vid Lärarhögskolan i Stockholm. Hon tillhör Kulturvetenskapliga forskningsgruppen vid Lärarhögskolan i Stockholm och Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi vid Uppsala universitet.

Elisabeth Hultqvist kan nås på 08-737 55 86 (arb), 08-590 820 94 (hem), 070-462 14 11.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera