Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2001

Nyckeln till en allvarlig ögonsjukdom

Torsdagen den 31 maj försvarar Niklas Arnberg, Avdelningen för virologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Sialic acid as an adenovirus receptor. Implications for tropism and treatment. Svensk titel: Sialinsyra som en receptor för adenovirus. Betydelse for tropism och behandling.Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal 04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus.Fakultetsopponent […]

Torsdagen den 31 maj försvarar Niklas Arnberg, Avdelningen för virologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå Universitet, sin avhandling med titeln Sialic acid as an adenovirus receptor. Implications for tropism and treatment. Svensk titel: Sialinsyra som en receptor för adenovirus. Betydelse for tropism och behandling.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal 04, byggnad 6E, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Sigvard Olofsson, Virologiska laboratoriet, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Flera miljoner människor drabbas varje år av den allvarliga ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit (EKC). Den innebär att ögat blir inflammerat under 2-3 veckor samt att den drabbade ofta får nedsatt syn under några månader. EKC förekommer framförallt i tätbefolkade områden i Asien samt Nord- och Sydamerika, men har även rapporterats från Skandinavien och övriga Europa. Förutom att sjukdomen orsakar lidande för den drabbade, medför den också ett inkomstbortfall sett ur ett samhällsperspektiv.

Sedan tidigare har man vetat att EKC orsakas av en grupp av virus som kallas adenovirus. Än så länge har man bara kunnat behandla inflammationen i ögat, inte själva virusinfektionen. Forskare på viruslaboratoriet vid universitetssjukhuset i Umeå har nu lyckats identifierat det “lås” på hornhinnans celler som adenovirus måste öppna för att kunna orsaka infektionen. Den för adenovirus viktigaste komponenten i låset är kolhydraten sialinsyra, som studeras närmare i den här avhandlingen.
Umeforskarna tror att denna upptäckt kan komma att innebära att ett läkemedel bestående av bl.a. sialinsyra kan blockera virusets inträde i cellen, och därmed också förkorta sjukdomstiden samt lindra de besvär som hör till sjukdomen. Uppskattningsvis kan ett läkemedel prövas på människor inom tre år.

Niklas Arnberg är född och uppväxt i Norrköping. Han finns på avdelningen för virologi, tel 090-785 28 91. E-post: niklas.arnberg@climi.umu.se

Hans Fällman, informatör, medicinsk-odontologisk fakultet
E-post: hans.fallman@adm.umu.se
Tel: 090-786 64 65

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera