Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2001

Gener involverade i utveckling av fetma och fetma-relaterad sjukdom

Det är troligt att fetma och fetma-relaterad sjukdom är beroende av ett flertal olika gener och att vissa av dessa fortfarande är okända.Med en modern teknik kallad _DNA microchips_ undersöktes, i en studie vid Göteborgs universitet, användningen av 7 000 olika gener i fettväv hos överviktiga män före och efter viktminskning.

Flera gener som tidigare varit okända i fettväv identifierades. Dessa kan vara av betydelse för reglering av blodfetter och mängd fettväv.

I studien undersöktes också förekomst av komponenter i fettväv som kan vara involverade i fetma-relaterade sjukdomar såsom högt blodtryck. Angiotensin II är ett hormon som reglerar blodtrycket och som kan bildas direkt i fettväven. Detta skulle kunna vara en förklaring till sambandet mellan fetma och högt blodtryck.

Eftersom fetma och fetma-relaterad sjukdom ökat explosionsartat under de senaste decennierna har sökandet efter tänkbara anledningar intensifierats. Leptin identifierades 1994 som ett hormon som utsöndras från fettväven. I en kraftigt överviktig mus-stam visade sig orsaken till fetman vara en defekt i genen som kodar för leptin. Denna avhandling visar dock att detta samband inte gäller för människor; genetiska defekter liknande de hos överviktiga mus-stammar är mycket ovanliga hos kraftigt överviktiga människor.

Fil mag Kajsa Lindell, tel 031-342 20 64, fax 031-82 15 24 e_post kajsa.lindell@medic.gu.se

Handledare: docent Björn Carlsson tel 031-342 31 03, fax 031-82 15 24 Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs universitet, institutionen för invärtes medicin, avdelningen för internmedicin.
Avhandlingens titel: Genes implicated in the development of obesity and obesity-related disease.
Avhandlingen försvaras onsdagen den 23 maj kl 9.00, Sahlgrenska Universitetssjukhusets aula.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera