Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2001

Datoranalys av EKG kan minska risk att dö av hjärtinfarkt

Med hjälp av datoranalys av EKG kan man upptäcka små förändringar under de första timmarna av en hjärtinfarkt. På så sätt särskiljer man snabbt individer som löper stor risk att dö och sannolikt behöver förstärkt akutbehandling.

Patienter med stor mängd dynamiska svängningar i sitt EKG under en pågående hjärtinfarkt löper större risk att dö jämfört med patienter som uppvisar en mera stabil normalisering av sina EKG-förändringar. Patienterna som uppvisar mycket dynamik i sitt EKG har också visat sig ha kvarvarande proppmassor i sina kranskärl.

Akut hjärtinfarkt är den enskilt vanligaste dödsorsaken för svenska kvinnor och män. Stora ansträngningar har under lång tid lett till förbättrad behandling och därmed förbättrad prognos hos patienter med hjärtinfarkt. Kranskärlsröntgen har under lång tid sagts vara den bästa metoden för att riskvärdera patienten, men denna undersökning kräver kontrastinjektioner och ger endast en ögonblicksbild av cirkulationen i hjärtats stora kärl. Med kontinuerlig EKG-övervakning får man däremot, minut för minut, information om hjärtmuskelcellernas blodförsörjning under pågående infarktbehandling. Man kan därmed fortlöpande utvärdera behandlingsresultatet och möjligen skräddarsy den fortsatta akutbehandlingen.

Vid en hjärtinfarkt är en snabb normalisering av EKG-förändringar förknippat med bättre chanser till överlevnad. Denna studie har visat att den bästa tidpunkten för analys av EKG, för att kunna dra slutsatser om individens risk, är redan efter 60 minuter. Då ska EKG-förändringarna åtminstone ha halverats för att man ska tillhöra en lågriskgrupp. Tillhör patienten inte lågriskgruppen efter en timmes observation och behandling, finns skäl att fundera på en förstärkt behandling.

Svängningar upp och ned i ett EKG under de första timmarna av en akut hjärtinfarkt är förknippat med såväl sämre chans för långsiktig överlevnad som ökad risk för kvarvarande proppmassa i hjärtats kärl.

Eftersom akut behandling av hjärtinfarkt kan öka risken för allvarliga blödningar är det av stort värde att mycket tidigt kunna identifiera vilka som verkligen behöver tilläggsbehandling. En skräddarsydd akutbehandling styrd av tidig och fortlöpande utvärdering av EKG-utvecklingen kan potentiellt leda till stora kostnadsreduktioner och undvikande av onödiga, inte ofarliga och kostsamma undersökningar och behandlingar.

Leg läkare Per Johanson, tel 031-343 58 64, mobil 070-647 15 81, fax 031-19 14 16
E-post: pj@hjl.gu.se
Handledare: Mikael Dellborg
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, medicinska fakulteten, hjärt-kärl institutionen, avdelningen för kardiologi.
Avhandlingens titel: _On the Dynamic ST-segment during Acute Myocardial Infarction_
Avhandlingen försvaras tisdagen den 22 maj kl. 9.00 i stora aulan, centralkliniken, SU/Östra, Göteborg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera