Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2001

Amning minskar infektionsrisk

"Ju mer det ammas i befolkningen, desto mindre är risken att någon drabbas av infektioner från bakterien Haemophilus influenzae". Så skulle man, lite tillspetsat, kunna uttrycka ett av resultaten ur Sven-Arne Silfverdals snart framlagda avhandling.

Sven-Arne Silfverdal är barn- och skolläkare vid regionsjukhuset i Örebro och disputerar vid Hälsouniversitetet i Linköping. I sin forskning har han bl.a. beskrivit förekomsten av svår Hi (Haemophilus influenzae)-infektion i Örebro län, jämfört frekvensen av amning och av Hi-orsakad hjärnhinneinflammation, och analyserat immunförsvaret hos barn som ammats olika länge.

I Örebro liksom i Sverige i helhet ökade förekomsten av hjärnhinneinflammation hos barn under början av 80-talet. Det kan bero på att amningen gick ner under 70-talet, menar Sven-Arne Silfverdal. Han tycker sig ha funnit ett samband mellan amningsfrekvens vid en given tidpunkt och Hi-meningit (hjärnhinneinflammation) upp till tio år senare.

Han har också funnit att amning har både en korttidseffekt och en långtidseffekt mot infektioner. Korttidseffekten visar sig hos små barn, där amningen hindrar bakterierna från att få fäste i kroppen. Barn som inte ammats, eller bara ammats en kort tid, får däremot oftare upprepade infektioner.

Långtidseffekten märks senare, på barn över 18 månaders ålder. I den åldern hade de barn som ammats länge ofta högre antikroppsnivåer och därmed ett starkare immunförsvar än de andra barnen.

I Sverige vaccineras sedan 1993 alla spädbarn mot Haemophilus typ b. Det är den farligaste varianten av bakterien, som förutom hjärnhinneinflammation också kan orsaka bl.a. struplocksinflammation. Men vaccineringen skyddar inte mot övriga typer av Hi-bakterien, och i fattigare länder vaccineras barnen inte alls.

– Därför är detta ytterligare ett skäl att rekommendera amning. Bröstmjölkens eventuella innehåll av miljögifter dominerar inte alls över dess många fördelar, menar Sven-Arne Silfverdal.

Sven-Arne Silfverdal disputerar den 22 maj. Avhandlingen heter Invasive Haemophilus influenzae infection and breastfeeding – aspects of epidemiology and immunology. Författaren träffas på tel 019-602 10 00 eller sven-arne.silfverdal@orebroll.se. Foto kan skaffas från fotograf Magnus Westerborn, 0706-26 33 88 eller Magnus.Westerborn@swipnet.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera