Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 maj 2001

Benskörhet dubbelt så vanligt vid leversjukdom

Det finns ett samband mellan leversjukdom och benskörhet. SifOrmarsdottir, Uppsala universitet, har i sin forskning undersökt sambanden och kommit fram till att det är dubbelt så stor risk att drabbas av benskörhet om man lider av leversjukdom.

Benskörhet förekommer vid kronisk leversjukdom och orsakar ofta lidande
hos patienterna genom att de drabbas av kotkompressioner eller andra
frakturer. Detta inträffar framför allt i samband med
levertransplantation. Hur vanligt det är med benskörhet vid kronisk
leversjukdom och vilka faktorer det är som bidrar till utvecklingen av
denna är ej riktigt säkerställt.
I sin forskning har Sif Ormarsdottir funnit att en tredjedel av
patienterna med leversjukdom drabbats av benskörhet. I en jämförelse med
slumpmässigt valda individer ur bakgrundspopulationen av samma kön och
ålder var det dubbelt så vanligt att personer med kronisk leversjukdom
drabbas av benskörhet. Viktiga riskfaktorer för utveckling av benskörhet
hos patienterna var låg vikt, behandling med kortison och nedsatt
leverfunktion utöver hög ålder och kvinnligt kön. I en
uppföljningsstudie fann Sif Ormarsdottir att patienternas ben bröts ned
med en högre hastighet än normalt. Denna benförlust visade sig vara
relaterad till låga nivåer av vitamin D och till den dåliga
leverfunktionen. Ungefär 1/3 del av patienterna hade låga vitamin D
värden mätt i blodet.
Resultaten tyder på att vid en eller flera ovannämnda riskfaktorer bör
utredning och förebyggande åtgärder mot benskörhet vidtas. Som enklaste
förebyggande åtgärd bör dem allra flesta patienter med kronisk
leversjukdom ha kosttillägg med vitamin D och kalk.

Avhandlingens titel: Osteporosis in Chronic Liver Disease
Sif Ormarsdottir kan nås på telefon 018-611 49 63

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera