Artikel från Uppsala universitet
7 maj 2001

Socialdemokraterna skriver historia

Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädjeöver samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt visarhistorieskrivningen flera auktoritära drag. Det visar Åsa Linderborg som isitt avhandlingsarbete vid uppsala universitet undersökt hur socialdemokratin valt att framställasin och Sveriges historia.

Forskningen om arbetarrörelsens historia var länge inriktad på att exakt
datera reformismens genombrott eller bevisa partiets revolutionära
klangbotten, liksom den länge har intresserat sig för hur Folkhemmet
riktigast skall beskrivas.
Åsa Linderborgs avhandling är en historiografisk undersökning av
hur socialdemokratin själv velat framställa sin och Sveriges historia, och
varför man väljer att skildra sitt förflutna på det sätt man gjort.
Källmaterialet har bestått av socialdemokratisk partihistorik från 1892 då
August Palm skrev den första partikrönikan, till år 2000 då bemärkta
socialdemokratiska partiföreträdare publicerade sina memoarer. I fokus står
socialdemokratins hegemonisträvanden och kamp om det allmänna
historiemedvetandet, och hur man både nationellt och internt använt
historieskrivningen som en ideologisk maktresurs.
Studien handlar om samspelet mellan historia, politik, ideologi.
Åsa Linderborgs ambition är att ge ett både inom- och utomvetenskapligt
perspektiv på den svenska socialdemokratin. Den socialdemokratiska
historieskrivningen manifesterar, med stolthet och glädje,
samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt uppvisar
historieskrivningen alltsedan Hjalmar Brantings dagar flera auktoritära
drag. Så framhåller man till exempel vikten av att medlemmarna vördar och
ställer upp på sin partiledning. Alternativa strategier framställs som
emotionella avvikelser och intern opposition utmålas som medvetna
splittringsförsök.
Åsa Linderborgs avhandling kan ge en relief till den identitets-
och legitimitetskris som utmärkt socialdemokratin under 1990-talet. Den är
också ett bidrag till debatten om socialdemokratins auktoritära
traditioner. Studien ger även perspektiv på den etablerade uppfattningen
att det i Sverige har rått en exklusiv “socialdemokratisk hegemoni”.

Åsa Linderborg av handling heter: Socialdemokraterna skriver historia: Historieskrivning som ideologisk maktresurs 1892-2000
Åsa Linderborg kan nås på telefon 018-471 15 60 alt.
070-761 47 28 eller e-post Asa.Linderborg@hist.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera