Tema

Möjligt förhindra att för tidigt födda barn blir blinda

En av de vanligaste orsakerna till synnedsättning hos för tidigt födda barnär sjukdomen Prematuritetsretinopati (ROP).Forskare från Göteborgs universitet har nu tillsammans med amerikanska forskare, i ett gemensamt projekt, hittat orsaken till sjukdomen och en möjlighet att förhindra den.

I en studie, som publiceras den 8 maj i den amerikanska medicintidskriften
Proceedings of the National Academy of Sciences, har Ann Hellströms
forskargrupp på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg
tillsammans med Lois EH Smith, ögonläkare på Harvard University (Children1s
Hospital), Boston, visat att en tillväxtfaktor, insulin-like growth factor 1
(IGF-I) förefaller vara av avgörande betydelse för den normala utvecklingen
av blodkärlen i ögat. För tidigt födda barn visade sig ha låga nivåer av
IGF-I. Tidig ersättning av denna tillväxtfaktor till för tidigt födda barn
kan sannolikt möjliggöra normal utveckling av blodkärlen, vilket skulle
kunna innebära att man kan förhindra blindhet hos för tidigt födda barn.

”Detta arbete visar för första gången en möjlig orsak till ROP. Fynden kan
få stor klinisk betydelse eftersom man kan tänka sig att mätning av denna
tillväxtfaktor i blodprov kan avslöja de barn som är i riskzonen för att
utveckla sjukdomen”, säger Ann Hellström.

I Sverige föds varje år cirka 1 000 barn som är i riskzonen för att utveckla
ROP. Sjukdomen beskrevs första gången 1942, men orsakerna är till stor del
fortfarande okända och dagens behandling ger inte förutsättningar för en
helt normal syn.

Barn som föds i rätt tid riskerar inte att drabbas av detta ögonproblem,
eftersom kärlutvecklingen i ögat då hinner fullbordas med hjälp av
tillräcklig tillgång på IGF-I från navelsträngen och fostervattnet. Hos det
för tidigt födda barnet avbryts den normala kärlutvecklingen i samband med
födelsen. Det för tidigt födda barnet är omoget och kan till en början inte
själv producera tillräckligt med IGF-I, vilket leder till störd
kärlutveckling. När barnets organ och kropp så småningom mognar ökar
tillväxtfaktorn och stimulerar till kärltillväxt – men då är det dessvärre
för sent. Onormala kärl kan bildas, vilka i sin tur kan orsaka
synnedsättning eller blindhet.

För mer information, kontakta:
Docent och leg läkare Ann Hellström,
tel arbete 031-343 57 74, tel hem 031-28 29 28
mobil 070-246 58 20

Möjligt förhindra att för tidigt födda barn blir blinda

 lästid ~ 1 min