Artikel från Stockholms universitet
4 maj 2001

Forskare vid Stockholms universitet två av årets Göran Gustafssonpristagare

Pär Nordlund, 42 år, professor i strukturbiokemi och Mikael Passare, 42 år, professor i matematik, båda vid Stockholms universitet är två av årets fyra Göran Gustafssonpristagare.

Pär Nordlund
tilldelas priset i kemi. Utan att känna till strukturen hos proteiner och enzymer i cellerna, kan man inte veta hur de fungerar och samverkar med andra molekyler. Strukturbestämning är därför ett centralt område i biokemin, där Pär Nordlund gjort viktiga forskningsinsatser. Hans specialitet är kristallografi, ett kraftfullt verktyg för detaljstudier av ämnens molekylära struktur. Genom samarbete med forskare som har tillgång till andra “verktyg” har Pär Nordlund på ett konstruktivt sätt kunnat angripa viktiga och unika strukturbiologiska problem.

Mikael Passare
tilldelas priset i matematik. Hans specialitet är matematisk analys och geometri i rum där koordinaterna beskrivs av komplexa tal (par av vanliga reella tal). I det endimensionella fallet, d.v.s. med en enda komplex koordinat, är detta ett klassiskt problem som går tillbaka till arbeten av kända matematiker som Gauss, Cauchy och Riemann under 1800-talet. För fallet med flera komplexa koordinater inträffar nya oväntade fenomen, speciellt inom den s.k. residyteorin, där Mikael Passare gjort mycket viktiga insatser.

Göran Gustafssonpriset är det mest åtråvärda priset för en ung svensk forskare. Förutom ett personligt pris på 100.000 kronor får varje forskare nämligen också ett mycket generöst tilltaget forskningsanslag, i år höjt från 3 miljoner till 4,2 miljoner kronor fördelade på tre år.

Göran Gustafssonprisen innebär fleråriga stora anslag till forskare i Sverige, som på detta sätt ges möjligheter att fritt bedriva forskning inom molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Priserna utdelas sedan 1991 av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungl. Vetenskapsakademien.

Närmare information om priset finns på www.kva.se

>
>
>

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera