Tema

Göteborgsforskare studerar golfströmmen i datornätverk

Institutionen för geovetenskaper vid Göteborgs universitet har fått 1.4miljoner kronor från Wallenbergstiftelsen för att studera havets roll iklimatsystemet och hur växthuseffekten påverkar Golfströmmen. Pengarna skaanvändas till 16 datorer med dubbla processorer. Genom att koppla ihopdatorerna till ett så kallat pc-cluster får de en superdators prestanda.I höst ska pc-clustret vara på plats. Då kommer Göran Broström, doktor ioceanografi och ansvarig för projektet, att kunna göra realistiskasimuleringar av hur vattenströmmarna rör sig i oceanerna. Den storadatorkapaciteten gör det möjligt att ta hänsyn till fler faktorer äntidigare, till exempel havsbottnens topografi. De första resultaten hoppashan få om ett år.

– Projektet innebär att vi får igång en storskalig oceanmodellering i
Sverige, och det har inte funnits hittills, säger Göran Broström.
Växthuseffekten, det vill säga uppvärmingen av jordens atmosfär, leder till
att det regnar mer, och många klimatforskar

Göteborgsforskare studerar golfströmmen i datornätverk

 lästid ~ <1 min