Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 maj 2001

Ädelreformen har fått oväntade effekter

Med införandet av Ädelreformen 1992 förändrades sjukhemmens verksamhet och personalens yrkesroller. Från att ha varit en medicinskt orienterad institutionsvård skulle det bli en socialt orienterad öppenvård. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer Martin Selander fram till att Ädelreformen har fått oväntade effekter. Idag konkurrerar olika synsätt på hur vård av äldre skall bedrivas, vilket ibland leder till samexistens och ibland skapar konflikter.

Sjukhemmen betecknas efter Ädelreformen inte som en medicinsk verksamhet utan som ett särskilt boende, trots att de patienter som kommer dit är minst lika medicinskt krävande som tidigare. Samtidigt har den ekonomiska åtstramningen skapat en starkare medicinsk fokusering på sjukhemmen än tidigare, vilket går stick i stäv med Ädelreformens mål.

Ett serviceinriktat synsätt har kommit in i verksamheten. Detta har lett till en utmaning av etablerade synsätt och skapat konflikter. Sjukhemmen har hamnat i ett läge där tillhörigheten till sjukvården inte längre är självklar utan snarare ifrågasatt.

– För personalen har detta skapat en osäkerhet om hur verksamheten skall beskrivas och hur det egna arbetet och yrkesinriktningen kommer att påverkas, säger Martin Selander. Är det sjukvård, omvårdnad eller äldreboende och vilken kompetens kommer att efterfrågas? Är gamla människor på sjukhem sjuka patienter eller är de boende med behov av service? Innebär det att nya yrkesgrupper kommer in i verksamheten?

Martin Selander är verksam vid Företagsekonomiska institutionen inom forskargruppen Studier av organisation och samhälle.

Tid för disputation: fredag 4 maj 2001 kl 13.15
Plats: Sal E44, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Avhandlingens författare: Martin Selander
Avhandlingens titel: “Mångfaldens problematik. Om mötet mellan Ädelreformen och sjukhemmets verksamhet”

Välkommen!

För ytterligare information kontakta Martin Selander, telefon 031-773 1494, e-post martin.selander@handels.gu.se


____________________________________________________________________________
Maria Norrström
Informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Box 600, 404 30 Göteborg
Besöksadress: Vasagatan 1
Telefon:031-773 1247

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera