Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 april 2001

Om ärftlighet hos hjärntumörer

Fredagen den 27 april försvarar Beatrice Malmer, Institutionen för strålningsvetenskaper, onkologi, Umeå universitet, en avhandling som kartlägger ärftligheten hos elakartade hjärntumörer av typen gliom. Risken är särskilt förhöjd hos syskon.

Orsakerna till gliom är till stora delar okända. Joniserande strålning är en känd faktor. Dessutom vet man att vissa ärftliga sjukdomar medför ökad risk för gliom. Syftet med avhandlingen var att undersöka om det finns någon ansamling av gliom i familjer och att i så fall undersöka de underliggande faktorer som orsakar denna ansamling. Syftet var även att studera ärftlighetsmönster i gliomfamiljerna och att se om även andra cancerformer förekom i högre utsträckning i dessa familjer. Detta kan bidra till förståelsen hur gliom uppstår.

Den mest använda metoden för att utröna om en ökad risk för gliom fanns hos nära släktningar är s.k kohortanalys. Där beräknades risken för att få gliom hos nära släktningar jämfört med normalbefolkningen, och det visade sig föreligga en trefalt ökad risk för gliom hos nära släktingar till patienter som haft gliom. Risken var särskilt förhöjd för syskon och en särskild dataanalys, en s.k segregationsanalys, visade att denna ansamling särskilt hos syskon kunde bero på en nedärvning av en sjukdomsgivande gen från både modern och fadern, dvs. en autosomalt recessiv gen. Däremot var risken för andra typer av cancer eller andra typer av hjärntumörer inte förhöjd. Ansamlingen i familjer såg man hos 5% av fallen, vilket betyder att det är mindre vanligt jämfört med ärftlig bröst- och tjocktarmscancer.

De familjer som hade två släktingar eller fler med gliom studerades närmare. I dessa familjer fann man oftast syskonpar med gliom. I 1 % av gliomfamiljerna fanns misstanke om ett dominant nedärvt anlag (dvs. åtminstone tre personer med gliom i två olika generationer).

Avhandlingen har titeln “Familial glioma – epidemiological and experimental studies”. Disputationen äger rum kl 10.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är Eeva Salminen, Universitetet Åbo, Finland.

Beatrice Malmer är leg. läkare och finns på avdelningen för onkologi, tel. 090/785 00 00, sökare 6304, epost beatrice.malmer@onkologi.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera