Tema

Maten orsakar besvär vid västvärldens vanligaste mag-tarmsjukdom

Colon irritabile eller irritable bowel syndrome (IBS) är den vanligastemag-tarmsjukdomen i västvärlden. Effektiv behandling saknas och orsakernabakom sjukdomen är dåligt kända. En avhandling från Göteborgs universitet visar att intag av viss mat ger svåra symtom hos dessa patienter. Olika förklaringar till detta harupptäckts.

Undersökningarna visar en stark koppling mellan intag av föda och uppkomsten
av symtom vid IBS. Intag av frukt och grönsaker ger mag-tarmbesvär hos många
IBS patienter, det gör också fet mat, kaffe och alkohol. En trolig
delförklaring bakom denna ”matkänslighet” är en ökad känslighet för
uttänjning av tjocktarmen efter matintag. Detta har visats med hjälp av
uppblåsning av ballong i tjocktarmen för att studera känsligheten före och
efter fettillförsel i tolvfingertarmen.

Jämfört med friska personer får IBS-patienterna en uttalat ökad känslighet i
tjocktarmen efter fettillförseln. Dessutom ökar avvikelser i rörelsemönstret
i övre delen av tunntarmen efter födointag hos dessa patienter. Vidare
upplever kvinnor med IBS svårare besvär efter födointag än män med IBS och
förekomst av ångest påverkar matkänsligheten i negativ riktning.

Avvikande nivåer av tarmhormoner med viktiga funktioner i mag-tarmkanalen
har påvisats hos IBS patienter utan att dessa fynd säkert kunnat kopplas
till matkänsligheten. Dessa fynd är särskilt intressanta då utveckling av
läkemedel mot denna sjukdom inriktar sig på att påverka olika tarmhormoners
effekter på magens och tarmens funktion.

IBS påverkar livskvalitén negativt vilket är mer uttalat hos kvinnor än hos
män och särskilt uttalat hos kvinnor som behandlas av mag-tarmspecialister
jämfört med de som sköts i primärvården. Ett viktigt, men ofta förbisett,
symtom vid IBS är trötthet som också studerats i den aktuella
undersökningen. Tröttheten har samband med hur svåra mag-tarmsymtom man har
och vilka psykologiska symtom. Även tröttheten var mer uttalad hos kvinnor
än hos män.

Leg läkare Magnus Simrén, tel 031-342 63 89, fax 031-822152, minicall
0740-53 87 86, hem tel 0302-103 97, e-post magnus.simren@medicine.gu.se
Handledare: Einar Björnsson: tfn: 031-3423429; e-post:
einar.bjornsson@medic.gu.se
Avhandling för medicine doktorsexamen vid medicinska fakulteten, Göteborgs
universitet, institutionen för invärtesmedicin, avd för internmedicin.
Avhandlingens titel: Irritable bowel syndrome – Pathophysiological and
clinical aspects.
Avhandlingen försvaras fredagen den 27 april klockan 13.00 i Sahlgrenska
Universitetssjukhusets aula.

Mag-tarmbesvär – en dold folksjukdom
Öppen föreläsning med Magnus Simrén i serien ”Medicinare föreläser” –
arrangerad av
medicinska fakulteten och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Handelshögskolan, Malmstensalen den 14 maj klockan 18.00-19.00.

Maten orsakar besvär vid västvärldens vanligaste mag-tarmsjukdom

 lästid ~ 2 min