Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 april 2001

Svårdiagnosticerad hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt under eller strax efter en hjärtoperation är den vanligaste dödsorsaken i samband med hjärtkirurgi. Ändå har man hittills vetat ganska lite om diagnosen av och riskfaktorerna bakom sådana infarkter. Linköpingsläkaren Lars-Göran Dahlin lägger nu fram mer kunskap i sin avhandling.

Hjärtinfarkt av detta slag kallas perioperativ hjärtinfarkt, PMI. Det anses ofta att en sådan infarkt inträffat om patienten får en speciell förändring i sina EKG-kurvor, en s k ny Q-våg.

Lars-Göran Dahlin har dock i en studie av ett stort antal hjärtopererade patienter kunnat visa att denna förändring inte alls utgör något säkert tecken. Nya känsliga laboratorieprover visade att flertalet av “Q-vågspatienterna” inte haft någon perioperativ hjärtinfarkt.

– Man kan alltså ha oroat sig i onödan över dessa EKG-förändringar, och låtit somliga hjärtpatienter vårdas på intensiven onödigt länge, menar han.

På thoraxkliniken i Linköping fäster man i stället större vikt vid att upptäcka tecken på syrebrist i hjärtat. Diagnosen av perioperativ hjärtinfarkt ställs inte heller med hjälp av EKG utan med hjälp av laboratorieprover (mätningar av troponin-T, ett protein som utsöndras i blodet när hjärtmuskelceller dött).

Dessa tester kan på ett säkrare sätt visa när hjärtinfarkt verkligen förekommit. De visar också, vilket Lars-Göran Dahlin beskriver i sin avhandling, att flertalet av de hjärtopererade patienterna fått små skador på hjärtat under eller efter operationen. Dessa skador, som han kallar “biokemiska blåmärken”, påverkar dock inte tillfrisknandet på längre sikt.

Lars-Göran Dahlins studier har också gjort det lättare att identifiera och sköta om de patienter som löper risk för en perioperativ hjärtinfarkt. På patienter med svår syrebrist spolar man numera igenom hjärtats vensystem med syrsatt blod i början av operationen. Man har också fått klart för sig betydelsen av att göra bypass-operationer till samtliga sjuka kranskärl.

Avhandlingen heter Perioperative myocardial infarction in cardiac surgery : a diagnostic dilemma. A clinical study with special reference to diagnostic pitfalls and novel approaches to identify permanent myocardial injury. Disputationen äger rum den 20.4. Lars-Göran Dahlin nås på tel 013-22 48 14, e-post Lars-Goran.Dahlin@lio.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera