Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2001

Positiv särbehandling av män i socialtjänsten

Trots att de manliga medarbetarna är i klar minoritet i socialförvaltningen blir de extra stöttade och positivt särbehandlade. Det medför att de lättare kan göra karriär. Man är, så att säga, rädd om de få män som finns i organisationen. De kvinnliga medarbetarna känner sig ändå inte negativt särbehandlade. Kvinnorna dominerar av tradition socialtjänsten. 80 […]

Trots att de manliga medarbetarna är i klar minoritet i socialförvaltningen blir de extra stöttade och positivt särbehandlade. Det medför att de lättare kan göra karriär. Man är, så att säga, rädd om de få män som finns i organisationen. De kvinnliga medarbetarna känner sig ändå inte negativt särbehandlade. Kvinnorna dominerar av tradition socialtjänsten. 80 procent av socialsekreterarna är kvinnor men av landets socialchefer är bara hälften kvinnor. På senare år har antalet kvinnliga chefer ökat markant men de är fortfarande kraftigt underrepresenterade. Detta visar Amina Ek i sin examensuppsats vid Institutionen för socialt arbete – Socialhögskolan vid Stockholms universitet.

Ett resultat av männens positiva särbehandling blir att kvinnorna i mindre grad får tillgång till chefstjänster. Det finns alltså möjlighet för alla att göra karriär, men för kvinnor ställs det extra höga krav. Det skulle även förklaras genom att kvinnor har extra höga krav på sig själva i en kvinnodominerad miljö.
Dock kan män också bli negativt särbehandlade genom att de inte “tillåts” att arbeta inom vårdande sektorer, såsom individ- och familjeomsorg (män förutsätts arbeta med “hårda problemområden” som missbrukarvård). Det paradoxala resultatet av denna diskriminering blir att de får “åka glasrulltrappa” till chefsarbeten eller administrativa tjänster inom socialförvaltningen, som medför högre lön och allmän acceptans.

Syftet med Amina Eks studie var att utröna om det finns en, uttalad eller outtalad, negativ särbehandling av kvinnliga socialtjänstmän, vilket medför att kvinnor är underrepresenterade som chefer inom socialförvaltningen. Hon har arbetat med djupintervjuer av kvinnliga och manliga socialarbetare på olika nivåer samt sammanställt delvis unik statistik.

Uppsatsens titel: “Glastak eller glasrulltrappa – en kvalitativ studie om vertikal segregering av kvinnor inom socialförvaltningen”

Amina Ek kan nås på tfn 08-645 68 66 eller 073-969 90 19, e-post amina.ek@usa.net

Handledare har varit Åke Bergmark, docent i socialt arbete.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera