Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2001

Nya professorer vid Stockholms universitet

Christian Diesen, processrättHan har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av undervisningen […]

Christian Diesen, processrätt
Han har företrädesvis sysslat med bevisvärdering, särskilt i brottmål, och givit ut ett tiotal böcker i ämnet, men har också sysslat med asylrätt, brottsofferproblematik och utgivit en studie om lekmän som domare. Han föreläser ofta utanför universitetet om bevisteori och förhörsteknik för domare, poliser, åklagare och advokater och bygger större delen av undervisningen på universitet på case-metodik. Han har också varit med och utvecklat ett brottmålsspel som ett IT-läromedel för individuell inlärning

Cecilia Magnusson Sjöberg, rättsinformatik
Hon har forskat kring myndigheternas datoriserade beslutsfattande. Den framväxande elektroniska förvaltningen ger upphov till en mängd olika rättsfrågor som rör bl.a. rätten till insyn i dataregister å ena sidan och behovet av att skydda den personliga integriteten å den andra.
Hon har även ägnat sig åt att utforma metoder för förbättrad juridisk informationsförsörjning via bl.a. Internet. För närvarande arbetar hon med frågor som rör säkerhet, t.ex. behovet av att rättsligt anpassa olika tekniska standarder för elektroniska signaturer m.m.

Peter Wahlgren, rättsinformatik
Han har framför allt intresserat sig för de rättsfrågor som aktualiseras av IT. Ett centralt forskningstema är även hur ny teknik kan användas för att utveckla den juridiska metoden och det juridiska arbetet i olika avseenden.

Åke Hellström, psykologi
Hans forskningsområde är perception och psykofysik, dvs varseblivningen och dennas kvantitativa aspekter. Han har särskilt studerat vad som händer vid jämförelser och bedömningar, och funnit att glömd eller missad information ersätts med ett genomsnitt av de aktuella sinnesintrycken – detta ökar precisionen, men som en bieffekt uppstår systematiska fel. Dessa rön har tillämpats i neuropsykologisk forskning. Andra forskningsintressen är tidsperception, tal- och musikperception, personperception, estetisk perception samt färgperception.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera