Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 april 2001

Hamnar viktiga för effektivare transporter

Godstransporter är mycket viktiga i samhället och det finns en potential för förbättringar av godstransportsystemen. Hamnarna är den del av systemet där det finns möjlighet att uppnå avsevärda framsteg. Om man kan förbättra hanteringen i hamnarna så kommer hela transportsystemet att bli effektivare.

Hamnar behövs därför att det är en enorm skillnad i kapaciteten på de fartyg som anlöper en hamn och de fordon som hanterar godset på landsidan. Förutom att sköta själva omfördelningen av godset mellan lastbilar och tåg samt fartyg, behövs hamnen som en buffert där godset lagras i väntan på att fartyget skall lastas eller godset hämtas.

Ett sätt att modellera transportsystem är som nätverk, bestående av noder och länkar. I noderna sker till exempel omlastningar och lagring av godset, medan själva transportarbetet sker i länkarna.

I en doktorsavhandling på Chalmers presenteras ett nätverkskoncept som kan användas för att effektivisera hanteringen av gods i en mängd olika typer av terminaler. Hamnar har studerats noggrannast. Konceptet är baserat på kombinatorisk grafteori, en mycket användbar teori som med framgång har använts inom till exempel logistik, datalogi, fysik och kemi. Ett klassiskt exempel på grafteori är handelsresandeproblemet, där det gäller för en handelsresande att ta den kortaste vägen mellan ett antal platser utan att besöka en plats två gånger. Problemet med klassisk grafteori är dock att komplexa nodfunktioner inte hanteras särskilt väl. De flesta noder i ett transportsystem är av komplex karaktär.

Tre problemområden belyses i avhandlingen: Utvecklingen av ett verktyg för modelleringen av hamnterminaler, utökning av grafteori för att kunna hantera komplexa nodfunktioner samt hur man kan modellera information relaterad till transporter.

Avhandlingen “Network Modelling of Port Terminals: Development of a Concept and Tool” försvarades vid en offentlig disputation den 30 mars 2001.

För vidare information kontakta:
Karl Jansen, Institutionen för transportteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg,tel: 031-779 33 33, e-post: jansen@cecil.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera