Tema

HIV minskar i Tanzania

Förekomsten av HIV i Kagera-regionen i nordvästra Tanzania har minskat under den senaste tioårsperioden. Förebyggande insatser har gett positivt resultat och måste fortsätta, konstaterar Gideon Kwesigabo som den 6 april lägger fram en avhandling om HIV-trenderna i området.

Minskningen är mest uttalad bland unga kvinnor (15-24 år). 1987 bar 27,3% kvinnor i åldersgruppen 15-24 år i staden Bukoba på HIV-viruset, motsvarande siffra 1996 var 7,3%. I mer avlägsna delar av regionen, i Karagwe, har trenden vänt i ett tidigare skede, 1987 var 5,2% kvinnor i åldrarna 15-24 år HIV-smittade vilket kan jämföras med 1,6% 1999.

Vad ligger då bakom denna utveckling? Många organisationer har arbetat med förebyggande insatser i regionen. Studierna visar bl.a. på ökad användning av kondomer, att ungdomar gifter sig tidigare och att en klar majoritet säger att man nu försöker skydda sig från HIV.

Studierna är en del i ett tvärvetenskapligt projekt i samarbete med andra forskare från universitetet i Dar es Salaam samt forskare från Smittskyddsinstitutet vid Karolinska Institutet och vid Umeå universitet. Projektet bedrivs med stöd från Sida. Gideon Kwesigabo påpekar i avhandlingen att det är viktigt att denna utveckling inte skall ses som ett tecken på att det förebyggande arbetet inte längre behövs. Tvärtom! Det är nödvändigt att fortsätta arbetet så att den framtida generationen kan skyddas.

Kwesigabo är knuten till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet samt Institutionen för epidemiologi och biostatistik, Muhimbili College for Health Sciences, Dar es Salaam, Tanzania. Avhandlingen har titeln: ”Trends of HIV infection in the Kagera region of Tanzania 1987-2000”. Svensk titel: ”Trender i HIV-infektion i Kagera-regionen i Tanzania 1987-2000”.
Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal B, Tandläkarhögskolan 9 tr, Norrlands universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är Dr Knut Fylkesnes, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø samt Centre for international Health, Universitetet i Bergen.

HIV minskar i Tanzania

 lästid ~ 1 min