Artikel från Stockholms universitet
28 mars 2001

Studenten i centrum- nya lokaler ger bättre service och tydligare entré

Stockholms universitet inviger sitt nya StudentcentrumVälkommen till pressvisning tisdag 3 april kl. 14.00 i entrén, hus A, plan 4 i Södra huset, Frescati.Invigningen sker kl. 15.00 av rektor Gustaf Lindencrona, därefter Öppet hus till kl. 18.00

Från att ha varit spridda på olika håll i Södra huset i Frescati har nu all service för universitetets blivande och nuvarande studenter samlats i ombyggda lokaler på tre plan i hus A, Södra huset och med en ny ombyggd entré – som också blir något av en huvudentré för Södra huset där de flesta institutionerna för humaniora, sam-hällsvetenskap och juridik samt större delen av förvaltningen finns.
Här finns nu Studentbyrån med studievägledning, antagning och examens-ärenden. Här har Centrala studiestödsnämnden, CSN kontor och här finns Arbetsförmedlingen liksom Idéagenten, som arbetar med utveckling av student-projekt, bl.a. Lärarjouren vilken förmedlar studenter som vikarier till Stockholms skolor. På de två studenttorgen finns diverse information men även möjligheter till självservice. Dessutom finns 130 helt nya datorarbetsplatser för studenterna. På entréplanet finns även en informationsdisk, elektroniska informationstavlor och ett nytt café.
– Ett samlat centrum för service åt studenterna är unikt för landet och ett led i vår strävan att sätta studenten i centrum. Den är också ett led i vår rekryterings-process, som universitetsstyrelsen länge varit angelägen om, säger Gustaf Lindencrona, universitetets rektor. Det vill vi också markera med ny utformning av vår utbildningskatalog och annan studentinformation.
Studentcentrums lokaler i Södra huset, som ritats av den välkände arkitekten David Helldén, har nu omarbetats av Lund & Valentin arkitekter AB genom Bo E Andersson och Ulla Persson och för inredningen av studenttorgen och datorarbets-platserna svarar Lund &Valentin Design AB med Ursula Westermeyer.
Att samla all studentservice på ett ställe har varit möjligt sedan Företagsekono-miska institutionen i höstas flyttade till Kräftriket på andra sidan Roslagsvägen. Till de lokaler som Studentbyrån m.fl. nu lämnat flyttar under sommaren institu-tionerna för etnologi/folklivsforskning och Grafiska institutet/IHR.

Närmare information lämnas av Jana Robeznieks för ombyggnaden, tfn 674 75 70, e-post jana.robesnieks@bygg.su.se och byråchef Arne Olsson Laurin för verksamheten, tfn 16 17 70, e-post arne.olsson.laurin@sb.su.se

För anmälan till pressvisningen kontakta Agneta Paulsson, Informationsenheten, tfn 16 22 56, e-post agneta.paulsson@info.su.se senast 2 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera