Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2001

15 miljoner till ny forskarskola i e-handel

Luleå tekniska universitetet blir troligen först i landet när en forskarskola i e-handel startar i höst. Samtidigt startar också grundutbildning inom e-handel.- Elektronisk handel är ett nytt och stort område som kommer att ha genomgripande inverkan på näringsliv och offentlig verksamhet. Ett universitets uppgift är att generera kunskap för de behov som finns, säger rektor Ingegerd Palmér.


Avdelningen för industriell marknadsföring står bakom initiativet att skapa en plattform för e-handel vid universitetet. Avdelningen har fått 15 miljoner kronor till forskarskolan från stiftelser, EU, företag och universitetet.

I augusti ska de första doktoranderna vara på plats för att påbörja sin forskning i e-handel. Med de nästan obegränsade möjligheterna revolutionerar e-handeln köp- och säljprocesser liksom utbytet av produkter, tjänster och information.

– Vi vet att e-handeln växer väldigt snabbt. Den minskar kostnaderna för transaktioner radikalt och det går att göra affärer 24 timmar om dygnet, säger bitr professor Esmail Salehi-Sangari, Avdelningen för industriell marknadsföring.

Bara i Norden uppskattas transaktioner mellan företag via nätet uppgå till 134 miljarder euro (källa: IDC. 2001) – ett faktum som är skäl nog att starta en forskarskola i e-handel, menar han.

Satsningen på e-handel kan sägas vila på tre ben: En masterutbildning startar i höst. Den fungerar som examensinriktning för civilingenjörsprogram eller som en påbyggnad om 60 poäng till en kandidatexamen. Det andra benet är forskarskolan som inledningsvis ska engagera sex doktorander och tre professorer. Två professorer har hittills tackat ja.

Det tredje benet är samverkan med näringslivet i en akademi för e-handel. Den bildas när forskarskolan funnits en tid. Syftet med akademin är att skapa en bro mellan universitetets forsknings- och utbildningsinsatser och de möjligheter och behov som finns inom näringslivet.

– Forskarskolan har väckt stort intresse i företagen. De har väntat på det här. Intresse har också väckts bland studenter som har insett att utbildning i e-handel kommer att vara konkurrenskraftig kunskap när de kommer ut, säger Ingegerd Palmér.

Upplysningar: bitr professor Esmail Salehi-Sangari, tel 0920-916 59, pressansvarig Jan Nyberg, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera