Artikel från Stockholms universitet
26 mars 2001

Dagens svenska miljörörelse – en mångfald av organisationer

Dagens svenska miljörörelse består av en mångfald disparata grupper och organisationer som finner olika politiska kanaler och utvecklar olika ramar och strategier för att påverka och kommunicera med andra aktörer. Trots heterogeniteten är det ändå relevant att alltjämt tala om en rörelse, menar Magnus Boström i sin avhandling som han lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.

Miljöorganisationer betraktar varandra som komplementära i kampen för ett hållbart samhälle och det finns gott om kontakter och utbyten mellan dem. Magnus Boström visar tt mångfalden i sig medför en rad möjligheter, både för enskilda organisationer och för rörelsen betraktad i dess helhet, men det kan också uppstå olika dilemman. De enskilda organisationerna är t.ex. måna om att bevaka sin egna identiteter vilket i viss mån hämmar ambitionerna att göra gemensamma utspel.
Dagens miljörörelse fungerar på ett nytt sätt framgår det i avhandlingen. En viktig bakgrund är att myndigheter, partier, företag och enskilda individer numera på olika sätt tar sig an miljöproblem. Det är få som förnekar miljöfrågornas allvar. Detta innebär att miljörörelsens aktörer måste finna nya roller. Det blir mindre av konfrontation och att “väcka” allmänhetens medvetande och mer av samarbete och att finna lösningar. Miljöorganisationer försöker övertyga andra aktörer i olika frågor genom att i möjligaste mån ta hänsyn till och dra nytta av deras kunskaper, intressen och praktiker. Därmed väcks frågan om miljöorganisationer fortfarande kan utmana miljöförstörande maktcentra eller om de har integrerats allt för mycket i det omgivande samhället. Boström hävdar att de alltjämt kan utveckla fungerande påverkansstrategier genom olika politiska kanaler och driva miljöfrågor på ett självständigt kritiskt sätt.
Till grund för studien ligger fallstudier av miljöorganisationerna Svenska Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Miljöförbundet Jordens Vänner, Greenpeace och Det Naturliga Steget.

Doktorsavhandlingens titel: Miljörörelsens mångfald (Arkiv förlag /www.arkiv.nu)

Disputationen äger rum fredag 30 mars kl. 13.00 i hörsal 9, hus D, Södra huset, Frescati. Opponent är professor Rolf Lidskog, Örebro universitet.

Magnus Boström kan nås på tfn 08-674 74 19 (SCORE, 106 91 Stockholm) eller 018- 40 16 73 (hem), e-post: magnus.bostrom@score.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera