Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 mars 2001

Presseminarium:Galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formasoch Vetenskapsrådet inbjuder till medieseminarium om forskningslägetkring: galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik. Var står forskningen i dag? Hur ser smittoläget ut hos djuren och hosmänniskan? Vad medför dagens djurhantering och vad betyder mediebevakningen isammanhanget? Datum: 29 mars, 09.30 – 12.30Plats: Formas, Birger Jarls torg 5, Stockholm, […]

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
och Vetenskapsrådet inbjuder till medieseminarium om forskningsläget
kring: galna kor, mul- och klövsjuka och djuretik.

Var står forskningen i dag? Hur ser smittoläget ut hos djuren och hos
människan?
Vad medför dagens djurhantering och vad betyder mediebevakningen i
sammanhanget?

Datum: 29 mars, 09.30 – 12.30
Plats: Formas, Birger Jarls torg 5, Stockholm, Stora konferenssalen

PROGRAM
Moderator: Monika Starendal, vetenskapsjournalist Forskning & Framsteg.

9.30 Välkomna
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas.

9.35 Inledning
Monika Starendal

9.40 Mul- och klövsjuka och Galna kosjukan
Professor Anders Engvall vid SVA redogör för den aktuella situationen i
Europa och i Sverige och förklarar varför sjukdomarna är så allvarliga.
Hur ser smittvägar och smittrisker ut och vad händer om vi inte lyckas
stoppa sjukdomarna?

10.10 Galna kor – infektionsbiologi på fundamental nivå
Professor Tommy Linné vid SLU i Uppsala tar upp de senaste
forskningsrönen kring prioner och prionsjukdomar och presenterar svensk
forskning som precis påbörjats inomområdet.

10.40 Människans sjukdomar
Professor P O Lundberg vid Akademiska sjukhuset Uppsala har sammanställt
samtliga fall av prionsjukdomar hos människan i Sverige sedan 1985.
Prionsjukdomarna har dock en historia som går många hundra år tillbaka.

11.10 Vad har vi för skyldigheter gentemot husdjuren?
Djurskydd – ett exempel när människans ansvar som medborgare och
konsument krockar.
Teologie dr Lars Vikinge, Linköpings universitet.

11.20 Hur långt räcker hänsyn till djurs lidande?
Doktorand i djuretik Helena Röcklinsberg, Teologiska institutionen,
Uppsala universitet, tar upp olika argument för att visa husdjur hänsyn.
Vad spelar roll i den etiska bedömningen; lidande, egenvärde, naturligt
beteende?

11.40 Perspektiv på mediernas roll
Universitetslektor Håkan Lindhoff från JMK ger synpunkter på medielogik
och nyhets- värdering i de aktuella frågorna. Vilka effekter får
mediebevakningen? Håkan Lindhoff ger exempel från liknande studier
utförda av medieforskare i Norden.

12.10 Lunchsmörgås och intervjutillfälle med forskarna

OSA Senast onsdagen den 28 mars till emilie.von.essen@formas.se, tel:
08-775 40 38 fax: 08-775 40 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera