Tema

Tekniken i vardagslivet

Hur konsumenter använder, förhåller sig till och förstår tekniken i vardagslivet handlar den avhandling om som Camilla Carlell försvarar vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Avhandlingen bidrar till en ökad teoretisk och praktisk förståelse för tekniken i vardagslivet. Den empiriska studien omfattar 175 individer och den undersökta tekniken återfinns i den finansiella sektorn. Studien tar vardagslivet som utgångspunkt. Det är där man bäst kan studera återverkningarna av tekniken menar Camilla Carlell. Genom intervjuer, dagböcker, observationer och experiment följer avhandlingen hur individerna använder, förstår och förhåller sig till den teknik inom den finansiella sektorn som de exponeras för.

Avhandlingen visar att konsumenter skapar strategier för att kunna hantera användningen av tekniken. Avhandlingen fokuserar på tre sådana strategier: (1) ”Adaptive strategy”, konsumenten väljer att helt ta till sig tekniken, (2) ”Disadaptive strategy”, konsumenten väljer helt bort nya tekniska lösningar och (3) ”Partially adaptive strategy”, konsumenten väljer att plocka russinen ur kakan och bara använda den teknik som han/hon själv bedömer som intressant. Fyra paradoxer identifieras i konsumentens förhållningssätt till tekniken: trust/distrust, hopeful/disapointed, flexibility/overload, och in control/out of control. Konsumentens förståelse av teknik baseras på hur han/hon uppfattar användningen av den och hur man förhåller sig till tekniken, men också på hur man förstår förändringen i de fyra variabler som vardagslivet består av, tid, rum, socialitet och materialitet.

Avhandlingens titel: Technology in Everyday Life – A Study of Consumers and Teck´hnology in a Banking Context

Disputationen äger rum fredag 23 mars kl. 10.00 i Philipssalen, Kräftriket, Roslagsvägen 101. Opponent är professor Alladi Venkatesh, University of California, Irvine.

Camilla Carlell kan nås på 08-16 21 92 eller 070-695 30 79, e-post cc@fek.su.se

Tekniken i vardagslivet

 lästid ~ 1 min