Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2001

Mer till toppforskning,humaniora och medicinsk teknik:Vetenskapsrådet styr svensk forskning mot

Nu kommer de första koncentrerade satsningarna från den nybildade myndigheten Vetenskapsrådet. Närmare 90 miljoner kronor kommer i år att läggas på medicinsk teknik, internationalisering av humaniora och samhällsvetenskap, forskartjänster för kvinnor inom teknikvetenskap och, sist men inte minst, en kraftfull elitsatsning.

Vetenskapsrådet har varit igång sedan årsskiftet och uppgiften är att stödja grundforskning av högsta kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. De första prioriteringarna på 90 miljoner kronor satsas på starka forskare och forskningsmiljöer, på att förstärka humaniora och samhällsvetenskap och att verka för genusperspektiv inom medicinsk forskning. Dessa medel kommer utöver det omfattade forskningsstöd på cirka 1,4 miljarder kronor som i år delas ut av de tre ämnesråden som finns inom Vetenskapsrådet.

– Samordningen inom Vetenskapsrådet kommer också att underlätta möjligheten att satsa tvär- och mångvetenskapligt. Det berättar generaldirektör Pär Omling och visar på exemplet medicinsk teknik som får en resursförstärkning. Ytterligare ett påtalat behov finns inom humaniora och samhällsvetenskap där internationaliseringen är viktig att lyfta fram.

45 miljoner kronor reserveras för att rekrytera talanger och stödja unga forskare, inom teknikvetenskapen kommer särskilda forskartjänster för kvinnor att utlysas och än större satsningar kommer att göras på kreativa forskargrupper och -miljöer som ligger i absolut toppklass.

När det gäller genusforskningen finns det i år cirka 3,5 miljoner kronor. För att dessa medel ska få något genomslag riktas utlysningen mot det medicinska forskningsfältet där behovet att utveckla ett genusperspektiv är särskilt stort.

Bortsett från medlen till forskarrekrytering och genusforskning avvaktar Vetenskapsrådet med den exakta fördelningen av pengar. Biträdande generaldirektör Madeleine Leijonhufvud förklarar:
– Fördelningen gör vi först när årets projektansökningar kommit in. Ytterligare en fördel med Vetenskapsrådet är att vi får en flexibilitet att anpassa oss till ansökningstrycket och den aktuella forskningsfronten.

Mer finns att läsa på www.vr.se
För information kontakta:
Kajsa Eriksson, Pressansvarig
Kajsa.Eriksson@vr.se/08-546 44 216/0733-666 216

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera