Tema

Göteborgspedagog leder ny satsning på utbildningsforskning

Professor Berit Askling vid Göteborgs universitet har utsetts till huvudsekreterare i kommittén för utbildningsvetenskaplig forskning på Vetenskapsrådet. Som högsta vetenskapliga chef inom området får hon ansvar för närmare 90 miljoner kronor som fram till år 2003 ska fördelas till utbildningsvetenskap.

Kommittén är ny satsning från årsskiftet och ska bland annat fördela medel till forskning och forskarutbildning som bedrivs i anslutning till lärarutbildning och den pedagogiska yrkesverksamheten.

– Det finns helt klart ett behov av att förstärka den forskningsmässiga basen för lärarutbildningen, säger Berit Askling och påpekar vidare: det är också viktigt för att lyfta och stärka professionalismen hos lärare och skolledare som befinner sig mitt i den pedagogiska verkligheten.

Berit Askling, som tillträder posten under mars månad, var professor i pedagogik vid Linköpings universitet 1989-1997 och även vicerektor med ansvar för kvalitetsfrågor åren 1993-1997, ett ansvarsområde som hon också haft vid Göteborgs universitet under tre år. Sedan 1995 är hon ledamot av Högskoleverkets styrelse (tillika vice ordförande) och hon har varit ledamot i Skolverkets forskningsnämnd 1991-1994.
Berit Askling har därtill medverkat i en rad utredningar, t ex lärarutbildningsutredningen och barnstugeutredningen.

En fylligare bakgrund finns på: www.vr.se/utbildning.htm


För mer information kontakta:
Kajsa Eriksson, Pressansvarig Barbro Hänström, forskningssekreterare
Kajsa.Eriksson@vr.se Barbro.Hanstrom@vr.se
08-546 44 216/0733-666 216 08-546 44 325

Göteborgspedagog leder ny satsning på utbildningsforskning

 lästid ~ 1 min