Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 mars 2001

Ny operationsmetod för högriskpatienter

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) ärlivshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling avsjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på SahlgrenskaUniversitetssjukhuset med goda resultat.

Utvidgningar och splittring av kärlväggen i stora kroppspulsådern (aorta) är
livshotande tillstånd och måste ofta opereras. En ny metod för behandling av
sjukdomar i den nedåtgående delen av aorta har prövats på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset med goda resultat.

Femton högrisk-patienter, som annars ej skulle ha varit möjliga operera, har
framgångsrikt behandlats. Behandlingen, som innebär att man lägger in en
kärlprotes från ljumsken in i det sjuka området, har genomförts som ett
samarbetsprojekt mellan radiologer, kärlkirurger och thoraxkirurger på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Avhandlingen analyserar också drygt 20 års erfarenhet av andra operationer
på den del av aorta som går igenom bröstkorgen. Det framgår av avhandlingen
att operationer utförda i lugnt skede medför lägre risker än akuta
operationer. Kirurgi på den del av aorta där de stora kärlen till huvudet
avgår medför de största riskerna för patienten. Resultaten vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset är lika bra som i andra internationella rapporter.

I avhandlingen visas också att de patienter som överlever det initiala
ingreppet på aorta har goda utsikter till lång tids överlevnad med bra
livskvalitet. Det framgår dock tydligt att sjukdomar i aorta är kroniska och
ytterligare kirurgi blir nödvändig hos 20 procent av patienterna.
Långtidsuppföljning är därför av stor vikt och kan utföras med metoder som
inte utsätter patienterna för kontrastmedel och strålning.

Leg läkare Vincenzo Lepore, tel 031-342 41 07 (kl 10-12 idag) ,
fax 031-41 79 91 e-post: lepore.vincenzo@sahlgrenska.se

Handledare: Mogens Bugge, Anders Jeppsson, telefon 031-342 10 00
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, Hjärt-
lunginstitutionen
Avhandlingens titel: 3Aortic aneurysms and dissections. A clinical follow up
after surgery2
Avhandlingen försvaras fredagen den 9:e mars kl 09.00, i aulan på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera