5 mars 2001

Trygga lärare som trivs lyckas med förändring

I en ny doktorsavhandling från Luleå tekniska universitet framgår hur yrkeskompetensen utvecklas genom projektarbete i lärandeteam. Forskarstuderande Thomas Hansson vid Centrum för forskning i lärande, har undersökt hur det går till när utbildare genomför förändringar på sina arbetsplatser.

Thomas Hanssons doktorsavhandling visar hur framgångsrika personer som genomför förändringar, tänker och hur deras beteendemönster ser ut. Den egna trivseln spelar stor roll för förändringsarbetets utfall. Trygga utbildare i en stabil skolmiljö lyckas ofta i sina försök medan missnöjda utbildare saknar förmågan som krävs för att förändra rutiner och sedvänjor på jobbet.

Avhandlingens resultat utgår från projektdeltagare i Wales, Finland och Sverige som under tre år övade upp sin förmåga. Framgångsrik personal i skolan som verkar för förändring (rektor, lärare, administratör, ) opererar från en bas av gynnsamma attityder och handlingsmönster. De skapar genom sitt beteende en gemensam kultur. De uppvisar en positiv attityd och ett öppet förhållningssätt till andra. De har god balans mellan miljöns krav och resurser i förhållande till egen förmåga och personliga behov.

Intressanta tillämpningar av Thomas Hanssons doktorsavhandling kan vara för att identifiera anställda som är passande kandidater för att genomföra förändringar i skolan. Ett alternativ kan vara att finna personer som kan förändra arbetsmiljön så att fler kan bli delaktiga i förändringsarbetet genom utveckling av t ex arbetslagstanken – en fråga med hög aktualitet idag.

Thomas Hansson är uppvuxen i Boden och har arbetat som ämneslärare vid Strömbackaskolan i Piteå. Thomas Hansson arbetar för närvarande som utbildningsledare för att planera och genomföra “En förnyad lärarutbildning” vid Mälardalens Högskola.

Upplysningar: Thomas Hansson tel: 016-15 32 07, 070-595 06 68 eller
informatör Linda Bengtsson tel: 0920- 917 61, (linda.bengtsson@adm.luth.se)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera