Artikel från Stockholms universitet
2 mars 2001

Simulerad glömska för en brottshändelse

Det är ett välkänt faktum att många misstänkta gärningsmän hävdar glömska för brottet för vilket de misstänks (i huvudsak våldsbrott). Även om glömskan i vissa fall är sann hävdar flera forskare att den simulerade, dvs påhittade, glömskan är den vanligaste “glömskan” när det gäller gärningsmän till grova våldsbrott.

Om en simulerad glömskas olika karaktäristika samt dess eventuella påverkan på simulanters faktiska minne har Susanna Bylin skrivit en avhandling i psykologi. I tre experimentella studier har försökspersoner fått läsa en berättelse om en påhittad brottshändelse (våldsbrott) och uppmanats leva sig in i rollen som gärningsman. Därefter har de minnestestats med olika typer av frågor och över olika tidsintervall. En del har testats på vad de faktiskt minns av berättelsen medan andra har ombetts att återge händelseförloppet genom att simulera glömska i syfte att undandra sig skulden för brottet.

Resultaten visar att om man tidigare simulerat glömska för ett brott så minns man genuint sämre vid ett senare minnestest än en försöksperson som inte simulerat tidigare. Däremot verkar det inte spela någon roll för ens faktiska minne om man simulerar vid upprepade tillfällen. När det gäller den simulerade glömskans karaktäristika var det mest framträdande resultatet att försökspersoner simulerar genom att antingen undanhålla eller förvränga information.

Även om man skall vara mycket försiktig med att generalisera avhandlingens resultat till verkliga fall så kan resultaten ändå vara av viss vikt när det gäller förhör och utredningsarbete. Man bör t.ex. vara medveten om att misstänkta som simulerar glömska och som sedan vill berätta sanningen kanske inte minns så bra som de hade gjort om de berättat allt från början. Dessutom verkar människor ha lättare att simulera genom att undanhålla information när de uppmanas berätta fritt men att de hellre förvränger information när de ombeds besvara enstaka frågor.


Doktorsavhandlingen titel: Simulated amnesia for an imaginary crime event: Characteristics and consequences.

Susanna Bylin kan nås på tfn 08-16 39 26, 0708-10 18 96, e-post sbn@psychmax.psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera