Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 mars 2001

Hur magsårsbakterien gör magsår

En ny studie visar hur magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka skada genom att störa magens försvar mot infektionen. Denna upptäckt kan i framtiden leda till nya behandlingsformer för magsårssjukdomen så att användningen av antibiotika kan undvikas.

Folksjukdomen magsår går att bota med antibiotika sedan man för cirka 15 år sedan upptäckte att den vanligaste orsaken till magsår är bakterien H. pylori.

Magsåret finns oftast i övre delen av tolvfingertarmen, den första delen av tunntarmen efter magsäcken. Bakterien orsakar inflammation, och ibland sår, i magens och tolvfingertarmens slemhinna men det har varit oklart exakt hur bakterien kan orsaka skada.

Studien visar att H. pylori kan hindra celler i immunförsvaret att bilda den för bakterier giftiga gasen kväveoxid (NO). Kroppens försvar mot bakterier sätts igång vid infektionen, men har inte förmåga att döda bakterierna utan höga halter av NO. Däremot skadas den egna vävnaden av reaktionen så att det uppstår en kronisk inflammation, en magkatarr. När NO hindras från att bildas störs också andra system i magen och i tolvfingertarmen. Skyddet mot magsyra, bikarbonat-utsöndringen, hämmas, vilket leder till att syran kan orsaka skada på slemhinnan och i vissa fall ge upphov till sår.

Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning har H. pylori i sin mage och alla infekterade har en inflammation, en katarr, men långt ifrån alla får symptom eller sjukdom. Det är vanligare att äldre personer har infektionen, troligen beroende på att yngre personer nu växer upp under bättre hygieniska och näringsmässiga förhållanden. Cirka 15 procent av de infekterade får magsår. Orsaken till att bara en del får magsår kan vara ärftliga eller bero på miljö och matvanor som skulle kunna påverka NO-bildingen.

Man kan inte behandla alla som har magsårsbakterien med antibiotika eftersom man riskerar att de bakterier som överlever blir motståndskraftiga mot medicinen och sprids vidare till nästa person som då inte går att behandla. Samtidigt vet man att risken för magcancer är något ökad om man har H. pylori-infektion. Upptäckten av hur bakterien kan ge skador, kan i framtiden leda till ett annat behandlingssätt, som är mindre skadligt.

Exam. läk. Charlotte von Bothmer, tel. 031-773 37 50, fax 031-82 18 66,
charlotte.bothmer@fysiologi.gu.se
Handledare: Docent Lars Fändriks, tel 031-342 43 21, fax 031-82 18 66
Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, institutionen för fysiologi och farmakologi, avdelningen för fysiologi
Avhandlingens titel: Helicobacter pylori interference with the L-arginine/NO pathway in the upper gut.
Avhandlingen försvarades fredagen 23 februari 2001

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera