Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2001

Vem har ansvaret för prospektet vid börsintroduktionen?

Om ansvaret för de uppgifter som lämnats i ett börsprospekt behandlar Catarina af Sandeberg i sin avhandling som hon i daganra lägger fram vid Stockholms universitet. För första gången görs en jämförelse av de regler som gäller för prospektansvar i Sverige, Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA.


Catarina af Sandeberg gör, liksom Aktiebolagskommittén i SOU 2001:1, ett klart ställningstagande för att det emitterande bolaget ska ha ett skadeståndsansvar gentemot sina aktietecknare, men förespråkar till skillnad från Aktiebolagskommittén att även emissionsbanken samt den utförsäljande huvudägaren ska bära en del av ansvaret i det fall aktietecknare lidit skada på grund av vilseledande prospektinnehåll. Catarina af Sandeberg konstaterar att vid introduktion av bolag på Stockholmsbörsens A-lista under 1990-talet 98 % av aktierna har sålts av tidigare aktieägare. Betalningen för aktierna har således inte tillfallit bolaget, utan den utförsäljande aktieägaren.
Hon har som exempel det hypotetiska fallet att vilseledande information hade förekommit i prospektet vid börsintroduktionen av Telia. Ca 900 miljoner aktier såldes, varav 150 miljoner aktier nyemitterades. Teckningspris var 85 kronor, varigenom staten som förutvarande aktieägare tillfördes nästan 64 miljarder kronor, och bolaget Telia tillfördes ca 12,7 miljarder kronor. En kursnedgång med 30 kronor per aktie leder till ett skadebelopp om 27 miljarder kronor. Catarina af Sandeberg menar att det kan ifrågasättas om det är bolaget Telia eller den utförsäljande ägaren staten – som tillförts huvuddelen av beloppet – som i fall av vilseledande information skall betala ersättning till skadelidande aktieförvärvare. Hon menar att om säljaren är huvudägare, med starkt inflytande i bolaget samt över dess ledning, borde en bedömning av ansvarsfrågan resultera i att säljaren bedöms vara i vart fall medansvarig.
Författaren framför även kritik mot att Aktiebolagskommittén inte reglerat frågan om emissionsbankens ansvar. I det fall emissionsbanken burit ett stort ansvar för information och prissättning, menar hon att det borde ligga nära till hands att bedöma bankens ansvar gentemot skadelidande aktieförvärvare som ganska stort.

Avhandlingens namn: Prospektansvaret
Disputationen äger rum fredag 9 mars kl. 10.00 i hörsal 8, hus D, Södrahuset i Frescati.
Opponent är förste-amanuensis Kristin Normann Aarum, Oslo universitet, som är ledamot av Oslo-börsens styrelse

Catarina af Sandeberg nås på tfn 08 – 16 12 94, e-post catarina.af-sandeberg@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera