Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 mars 2001

Rekonstruktion av företag

Ett företags ekonomiska problem i form av svårigheter att betala sina skulder påverkar anställda, borgenärer, aktieägare och många andra i samhället. Det insolvensrättsliga systemets nuvarande och framtida utformning har under senare tid debatterats både i Sverige och i andra länder.

Marie Tuula som i dagarna lägger fram sin avhandling “Rekonstruktion av företag inom insolvenslagstiftningens ramar” vid Stockholms universitet gör en jämförande studie av svensk och amerikansk insolvensrätt. Avhandlingen är en utförlig analys av såväl konkurslagstiftningen som av lagen om företagsrekonstruktion. Den svenska och amerikanska lagstiftningen jämförs och analyseras vad det gäller historik, utvecklingslinjer och lagstiftningsteknik. Marie Tuula behandlar även gäldenärernas kontraktsförhållanden i avhandlingen.

Disputationen äger rum fredagen 2 mars, klockan 10.00 i hörsal 5, hus B, Södra huset, Frescati. Opponent är universitetslektor professor Johanna Niemi-Kiesiläinen, Helsingfors universitet.


Marie Tuula nås på tfn 08 – 16 19 48, epost: Marie.Tuula@juridicum.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera