Tema

Är världen ett hologram? – Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

Naturen verkar inte vara så komplex i sin grundstruktur som vi tror att den borde vara med tanke på all variation i den verklighet vi upplever. I själva verket kan det vara så att information om tre rumsdimensioner kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner. Detta har Jens Fjelstad, doktorand i fysik med inriktning mot teoretisk fysik, studerat i sin licentiatavhandling som han idag lägger fram vid ett licentiatseminarium på Karlstads universitet.

Teoretisk fysik handlar om att finna naturens minsta beståndsdelar och att förstå hur dessa hänger ihop. Jens Fjelstad har studerat den s k holografiska principen. Den säger att infor-mation om de tre rumsdimensioner som vi upplever i naturen kan lagras med hjälp av endast två rumsdimensioner.

– Det är inte känt hur den holografiska principen ska formuleras eller om den ens är relevant, säger Jens Fjelstad. Men ihop med andra teorier inom modern fysik finns det många tecken på att den holografiska principen kan förklara ett och annat. Man kan säga att den verkar fylla några kunskapsluckor.

Jens Fjelstad har i sin licentiatavhandling grundligt formulerat den holografiska principen och studerat hur den fungerar ihop med den s k supersträngteorin. Bakgrunden till intresset för den holografiska principen är att det finns många tecken i den moderna fysiken på att naturen beter sig underligt på små avstånd. Den holografiska principen skulle kunna ge några förklaringar, men man har haft svårt att närmare studera den p g a att man saknar kunskap om hur gravitationskraften verkar på extremt små avstånd, s k kvantgravitation, vilket i sin tur är fysikens största olösta problem. Men med hjälp av upptäckter på ett annat område fick forskarna för ett par år sedan tecken på att den holografiska principen kan vara relevant. Det är i kombination med teorin om materiens minsta byggstenar, de s k supersträngarna, som den holografiska principen ser ut att kunna bekräftas.

Mycket inom teoretisk fysik bygger på antaganden även om det i grunden givetvis finns vetenskapliga fakta. Men genom att hela tiden utöka den teoretiska kartan, där den ena teorin bekräftar och styrker den andra, skapar forskarkåren ett system av teorier som tillsammans söker förklara naturen. Steg för steg finner vetenskapen nya tecken och bevis på hur världen är konstruerad.

Mer information: Jens Fjelstad, doktorand, tfn 054-700 21 47 eller e-post Jens.Fjelstad@kau.se
Välkommen att kontakta Camilla.Jansson@kau.se för digital bild på Jens Fjelstad.

Är världen ett hologram? – Första licentiatavhandlingen i fysik är klar

 lästid ~ 1 min