Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2001

Träning minskade kvinnors muskelvärk

Regelbunden träning för nacke och armar hade en smärtlindrande effekt för kvinnor med värk i nacke/skuldra. Det visar en avhandling i yrkesmedicin som Christina Ahlgren försvarar vid Umeå universitet den 2 mars.

I avhandlingen studeras bl.a. rehabilitering av unga personer (under 30 år) efter anmäld arbetsskada i Västerbottens län. En grupp vars arbetsskadeanmälningar behandlades 1990 jämfördes med en motsvarande grupp med anmälningar som behandlades 1994. Inga egentliga skillnader i rehabiliteringen rapporterades mellan de båda undersökningsåren. Däremot visade det sig att männen i större utsträckning än kvinnorna hade kommit tillbaka i arbete efter skadan, trots att kvinnorna hade bättre utbildning.

Vid intervjuer med sju av kvinnorna och fyra av männen i studien framkom att männens arbets- och livssituation verkade passa in i rehabiliteringssystemet på ett bättre sätt. Männen upplevde oftare att de fick stöd och hjälp. Kvinnorna – som oftare hade diffus värk och också var tvungna att ta hänsyn till vad som passade familjen innan de accepterade erbjudna rehabiliteringsåtgärder – upplevde sig ofta misstrodda och att andra beslutade över dem.

En annan delstudie handlar om kvinnor med värk i nack- och skuldermusklerna. De kvinnor som deltagit i styrke-, uthållighets- eller koordinationsträning tre gånger i veckan under en 10-veckorsperiod upplevde alla minskad smärta jämfört med en grupp som inte tränade. Träningsspecifika effekter kunde påvisas både genom fysiska test och genom analys av muskelbiopsier. Förbättrad styrka var den funktion som hade bäst samband med minskad smärta, även om sambandet var svagt.

Sammanfattningsvis kan man säga att regelbunden träning för nacke och armar hade en smärtlindrande effekt för kvinnor med värk i nacke/skuldra. Vid rehabilitering bör kvinnors och mäns olika arbets- och livssituationer belysas för att åtgärder skall kunna anpassas till varje individs behov och möjligheter.

Christina Ahlgren finns vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, yrkesmedicin, Umeå universitet, och avhandlingens titel är “Aspects of rehabilitation for work-related disorders – with focus on women with trapezius myalgia”. Svensk titel: “Aspekter på rehabilitering – med fokus på kvinnor med värk i nacke/skuldror”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan.
Fakultetsopponent är professor Karin Harms-Ringdahl, Institutionen för sjukgymnastik, Karolinska Institutet, Stockholm.

Christina Ahlgren finns på tfn 090 – 785 37 76. E-post: christina.ahlgren@envmed.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera