Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 februari 2001

Sveriges femte forskningssatellit Odin snart iväg

Den nya forskningssatelliten Odin ska studera bådestjärnors födelse och jordens atmosfär. Nu ska vi få veta om våra ansträngningar att minska freonanvändningen på jorden har gett resultat.

Satelliten genomgår just nu de sista kontrollmätningarna vid den ryska raketbasen Svobodny i östra Sibirien. Den kommer att skickas upp i sin omloppsbana kring jorden den 20 februari klockan 09.48 svensk tid, och beräknas bli kvar där i ungefär två år. Satelliten arbetar med submillmetervågor och har ett mycket avancerat peksystem som gör det möjligt att med stor noggrannhet ställa in riktningen.

Speciellt för Odin är att den kommer att verka inom både astronomi och atmosfärsforskning (aeronomi). En uppgift är att undersöka de klorföreningar som finns i jordens atmosfär och som påverkar ozonskiktet, en annan att söka svar på frågor om solsystemets födelse.

Den har utvecklats och byggts av det svenska Rymdbolaget (SSC), på uppdrag av den svenska Rymdstyrelsen i samverkan med de finska, franska och kanadensiska rymdstyrelserna. Forskare från samtliga fyra länder deltar. Urban Frisk (SSC) har varit vetenskaplig ledare och haft den övergripande ledningen av projektet.

Odin är nog så nära en “Chalmers-satellit” man kan komma genom den starka knytningen till det nya Centrum för Astrofysik och Rymdvetenskap vid Chalmers.

Vid Chalmers och Den Svenska Nationella Anläggningen för Radioastronomi, Onsala Rymdobservatorium, har det avancerade mottagarsystemet byggts ihop och finjusterats under ledning av forskningsingenjör Magne Hagström i samarbete med laboratorie-ingenjörerna Magnus Dahlgren och Mattias Fredrixon. Ett Odin Data Centrum kommer att finnas vid Onsala Rymdobservatorium, där Michael Olberg är ansvarig för bearbetningen och kalibreringen av Odins observationsdata.

Odinprojektets vetenskapliga koordinatorer Donal Murtagh och Åke Hjalmarsson finns båda vid Centrum för astrofysik och rymdvetenskap.

För mer information:
Odin Aeronomy Mission Scientist Donal Murtagh, Institutionen för radio-
och rymdvetenskap, tel 031-772 5651,
Odin Astronomy Mission Scientist Åke Hjalmarson, Institutionen för
astronomi och astrofysik samt Onsala rymdobservatorium, tel 031-772 5536,
Roy Booth, föreståndare för Centrum för Astrofysik och Rymdvetenskap,
tel 031-772 5520

För kontakt med Onsala Rymdobservatorium den 20 februari hänvisas till sekreterare Margareta Mattsson, tel 031-772 5525.

En projektbeskrivning samt ständigt aktuell information om Odin finns att hämta via http://odin.ssc.se/ och http://www.snsb.se/Odin/Odin.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera