Artikel från Stockholms universitet
14 februari 2001

Spelar dagstidningarnas ledarsidor någon roll?

Ledarna tillhör det tyngsta materialet i svenska dagstidningar. Historiskt sett har dagstidningarnas uppgift att delta i samhällsdebatten och spegla och driva opinioner varit nära förknippad med denna journalistiska genre. Frågan är vilken roll ledarna spelar idag, när de politiska partierna är i kris och när alltfler mass-medier konkurrerar om uppmärksamheten.

Det är en fråga som Lars Nord ställer i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK) vid Stockholms universitet, i vilken han analyserar ledarna i den svenska dagspressen. De frågor som är centrala rör hur ledarna kommer till, vad de innehåller och vilken roll de spelar i den lokala demokratin. Avhandlingen är baserad på flera del-undersökningar såväl av ledarnas innehåll som av hur ledarna uppfattas av medborgare, politiker, andra journalister och ledarskribenterna själva.
En fråga av stort forskningsmässigt intresse är i vilken utsträckning ett parti-presstänkande fortfarande präglar den politiska opinionsbildningen på ledarplats. Detta är särskilt intressant mot bakgrund av den professionalisering och marknads-styrning som i övrigt påverkar det svenska mediesystemet idag.

Professionella värderingar snarare än partipolitiska
Lars Nords resultat visar att banden till politiska partier spelar en allt mindre roll för tidningarnas opinionsbildning. Ledarskribenternas arbete påverkas i stor utsträckning av professionella värderingar där nyhetstänkandet är centralt. Även bland ledarsidornas publik efterfrågas främst ledare som inte styrs av att vara partipolitiskt lojala. De genomförda innehållsanalyserna visar dock att parti-pressen fortfarande träder i funktion i mer “akuta” politiska sanktioner som vid ekonomisk-politiska krispaket och i valrörelsens slutspurt. Då blir tidningsledarna mer lojala mot ett närstående parti än annars. Ett helhetsintryck är att vår tids ledare kommer till i ett korstryck mellan mediernas professionella värderingar och partipolitikens förväntningar, men att de senare spelar en allt mindre roll.


Doktorsavhandlingens titel: Vår tids ledare – en studie av den svenska dagspressens politiska opinionsbildning

Disputationen äger rum lördag 24 februari kl. 10.00 i JMK-salen, Karlavägen 104, 4tr . Opponent är fil.dr Bengt Johansson, JMG, Göteborgs universitet.

Lars Nord kan nås på tfn 060-14 86 25 (Junibacken 876, 862 91 Kvissleby),e-post lars.nord@mkv.mh.se:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera