12 februari 2001

Luleå först att anta studenter till kunskapsområden

Luleå tekniska universitetet blir först i landet med nya tvärvetenskapliga kunskapsområden i utbildningen – Arena media, musik & teknik, Arena lärande och Arena nätverk.- Det här är den mest spännande utmaning som jag varit med om under mina 30 år i universitetsvärlden, säger rektor Ingegerd Palmér.

De vanliga utbildningsprogrammen vid Luleå tekniska universitet kompletteras av nya breda kunskapsområden som spänner över gamla ämnesgränser. I höst antas de första studenterna till Arena media, musik & teknik och Arena lärande. Till våren 2002 startar det tredje kunskapsområdet – Arena nätverk.

I de nya arenorna blir ingångarna breda, men med tydliga examensvägar. Studenterna kan välja sin egen utbildningsprofil, och varje student får en mentor som hjälper dem att skapa sin egen utbildning. Inom en arena kan studenten välja olika examen, t ex lärare eller civilingenjör. Andra grundbultar i det nya sättet att studera är ett nära samarbete med forskning och näringsliv.

Inom Arena media, musik & teknik kan man bli allt från en “supertekniker” som utvecklar den senaste tekniken, till en icke-traditionell tekniker som intresserar sig för hur teknik och människa ska samverka inom t ex upplevelseområdet. Exempel på kommande professioner är IT/medialärare, musik- eller radioproducent, ljud- eller datatekniker, civilingenjör, programutvecklare mm.

Ett exempel på universitetets nya sätt att arbeta över ämnesgränserna också inom forskningen, är ett nytt projekt med att utveckla saxofoner. I samarbete med en tysk instrumentfabrikant kommer ett antal saxofoner att provspelas av Musikhögskolan i Piteå för att sedan bli föremål för forskning i såväl maskinteknik som teknisk akustik.

Arena lärande är det andra kunskapsområdet som antar sina första studenter i höst. Här kan man bli t ex lärare, civilingenjör eller ekonom med inriktning på lärande i skolan eller i företag och organisationer. Kanske blir man kursutvecklare eller tekniker inom ett e-learningsföretag, eller konsult i organisationsutveckling.

I Arena nätverk, som tar emot sina första studenter nästa vår, lär man sig hur man kombinerar teknik, produktion och affärsverksamhet i det som kallas den nya ekonomin. Här kan man t ex bli ekonom, civilingenjör eller beteendevetare med inriktning på att arbeta som konsult inom teknik- och miljö, eller inriktat på hur man leder internationella projekt inom teknik eller ekonomi.

Upplysningar: Arena media, musik & teknik: Anders Ågren, tel 0920-916 83 (anders.agren@arb.luth.se), Christer Wiklund, tel 0911-726 03, 070-209 10 84 (christer.wiklund@mh.luth.se) och Jan Lundberg, tel 0920-917 48 (jan.lundberg@arb.luth.se)
Arena lärande: Britta Carlsson, tel 0920-915 28 (britta.carlsson@lh.luth.se) och Thomas Olofsson, tel 0920-913 62 (thomas.olofsson@ce.luth.se)
Arena nätverk: Lars-Ole Forsberg, tel 0920-917 49 (lars-ole.forsberg@ies.luth.se) och Håkan Ylinenpää, tel 0920-912 10 (hakan.ylinenpaa@ies.luth.se) samt Jan Nyberg, pressansvarig, tel 0920-916 21, 070-672 0111

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera