Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 februari 2001

Identifiering av växtgener reglerade av UV-B-strålning

Det moderna samhället utövar ett enormt tryck på vår natur. Växtriket har genom åren anpassats efter omgivningarna och utvecklat försvarssystem mot de stresser som varit rådande, exempelvis virusangrepp och torka. I och med den industriella revolutionen har nya stresser uppkommit som växten delvis saknar försvarssystem mot och vilket kan få allvarliga konsekvenser för jord- och skogsbruk.

DISPUTATION FÖR FILOSOFIE DOKTORSEXAMEN

Mikael Brosché, Inst för kemi, Biokemi och biofysik avser att disputera för att avlägga filosofie doktorsexamen i Kemi, med inriktning mot biokemi med avhandlingen: “Deconstruction of a plant UV-B stress response”

Datum: Fredagen den 9 februari 2001
Tid: Kl 10.00
Plats: Sal F2403 (Gösta Sandels), Medicinaregatan 9 B, Göteborg
Examinatorn är Professor Jan Rydström, Inst för kemi, Biokemi och biofysik

Fakultetsopponent är Professor Chris Bowler, Laboratory of Molecular Plant Biology, Stazionen Zoologica, Villa Comunale, I 80121 Napoli, ITALIEN

Till följd av utsläpp av freoner och andra kemikalier har en uttunning av det skyddande skiktet av ozon runt jorden uppstått. De s.k. ozonhålen över Antarktis blir allt större och mer frekvent förekommande. Då freoner är mycket långlivade molekyler kommer de att finnas kvar i atmosfären långt efter vi slutat använda oss av dem och lika länge kommer det att dröja innan ozonskiktet återställs. Ett minskande ozonlager leder till att ökande mängder av UV-B-strålning från solen når jordytan. UV-B-strålning är skadlig för alla levande organismer (t. ex. ökande frekvens av hudcancer hos människor) men framför allt för växter då de behöver solljuset för sin fotosyntes. UV-B-strålning skadar växter på flera sätt. Tillväxten avstannar genom att fotosyntesen hämmas och bladen får fläckar av död vävnad. Innan dessa tydliga effekter syns sker förändringar inne i växtcellen. Olika färgpigment bildas i bladen, växtens DNA kan få skador och förändringar sker i vilka gener som är av och påslagna.

Flera olika gener är differentiellt uttryckta, dvs deras mRNA-nivåer ändras när växter utsätts för UV-B-strålning. Till exempel slås fotosyntesgener av medan olika försvarsgener slås på. Studier av genreglering ger information och kunskap om hur växter försvarar sig mot UV-B-strålning, men kan också påvisa hur växtens normala funktioner skadas av exponeringen. Genom att använda ett flertal olika metoder har nya tidigt påverkade gener, vars mRNA upp- eller nedregleras när växten utsätts för UV-B-strålning identifierats. Bland dessa gener finns försvarsgener inblandade i syntes av skyddspigment och försvar mot oxidativ stress. Ett stort antal av de identifierade generna har en hittills okänd funktion och dessa måste studeras vidare för att förstå deras roll i växters försvar mot UV-B strålning. Det stora antal gener som identifierats som reglerade av UV-B-strålning antyder att UV-B-strålningen påverkar fler processer i växtcellen än vad man tidigare antagit.

Mikael Brosché
Göteborgs universitet
Institutionen för kemi
Biokemi och biofysik
Tel: 031-773 3941
E-mail: mikael.brosche@bcbp.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera